0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT-36 - lepiej przez Internet niż listem poleconym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej, w tym także osoby fizyczne zatrudnione dodatkowo z tytułu umowy o pracę, zlecenie bądź o dzieło, powinny po zakończeniu roku podatkowego rozliczyć się z osiągniętych dochodów. Właściwym formularzem służącym do tego celu jest PIT-36. Sprawdź, czy wysłanie zeznania rocznego na formularzu PIT-36 przez Internet jest dobrym rozwiązaniem.

Rozliczenie PIT-36

Skala podatkowa polega na opodatkowaniu dochodów stawką 12% lub 32% od nadwyżki, w przypadku przekroczenia kwoty 120.000 zł podstawy opodatkowania. 

Ta forma opodatkowania umożliwia wspólne rozliczenie małżonków oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Jednocześnie podatnik może skorzystać z dostępnych ulg podatkowych oraz odliczeń od podatku dochodowego. Ostatecznym terminem złożenia deklaracji podatkowej PIT-36 jest 30 kwietnia następnego roku podatkowego (w 2023 roku termin ten z uwagi na dzień wolny przypada na 2 maja). Zeznania roczne podatnicy mogą jednak składać od 15 lutego. Zatem dochody uzyskane w 2022 roku podatnik powinien rozliczyć do 2 maja 2023 roku.

Zeznania roczne, które złożone zostały przed 15 lutego uznawane są za złożone 15 lutego.

Składanie PIT-36 przez Internet

Jeszcze do niedawna deklaracje podatkowe można było dostarczać do urzędów skarbowych jedynie za pośrednictwem poczty - listem poleconym bądź stawiając się osobiście w placówce organów. Obecnie istnieje dużo szybszy sposób na dostarczenie rozliczeń podatkowych. Deklaracje można składać za pośrednictwem Internetu w postaci elektronicznej dzięki systemowi e-Deklaracje lub za pośrednictwem specjalnego programu księgowego. Co istotne, podatnik nie musi posiadać specjalnego podpisu kwalifikowanego potwierdzonego certyfikatem, ponieważ system wymaga jedynie autoryzacji formularza przez podatnika za pomocą podania kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Zapewnia to bezpieczeństwo tak składanych deklaracji oraz wyklucza ryzyko podszywania się osób niepowołanych.

Dzięki składaniu deklaracji online podatnicy zarówno oszczędzają swój cenny czas, a dodatkowo ograniczają formalności do minimum. Co więcej, potwierdzenie jakie można wygenerować po pozytywnym przejściu całej operacji (Urzędowe Poświadczenie Odbioru - UPO) jest traktowane na równi z pocztowym dowodem nadania listu poleconego czy też złożeniem deklaracji bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Od 2019 roku część podatników nie musi sporządzać deklaracji rocznych samodzielnie, gdyż wprowadzona została usługa Twój e-PIT, która pozwala rozliczyć się z podatku na podstawie deklaracji wykonanej przez urząd skarbowy.

Jak wysłać deklaracje PIT-36 do urzędu skarbowego z systemu wFirma.pl?

W systemie wFirma.pl użytkownicy mają możliwość generowania deklaracji rocznych na podstawie wprowadzanych przez cały rok podatkowy danych. Dzięki temu nie trzeba wszystkich danych wprowadzać ręcznie.

Po wygenerowaniu deklaracji rocznej PIT-36 w systemie wfirma.pl można w prosty sposób dokonać jej wysyłki. W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE, gdzie należy zaznaczyć daną deklarację z listy i wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU. W oknie, które się pojawi należy przejść do zakładki BEZ PODPISU a następnie uzupełnić dane takie jak nazwisko, imię, NIP oraz data urodzenia. W celach autoryzacji należy podać również kwotę przychodu za poprzedni rok. Następne etapy wykonywane są przez system wfirma.pl. Na bieżąco można monitorować status e-deklaracji - klikając w kopertę która się pojawi przy deklaracji po zleceniu jej do wysyłki.

pit-36

Więcej informacji dotyczących wysyłki e-deklaracji z systemu wfirma.pl znajduje się w artykule: e-Deklaracje.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów