Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-36 - lepiej przez Internet niż listem poleconym

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej, w tym także osoby fizyczne zatrudnione dodatkowo z tytułu umowy o pracę, zlecenie bądź o dzieło, powinny po zakończeniu roku podatkowego rozliczyć się z osiągniętych dochodów. Właściwym formularzem służącym do tego celu jest PIT-36. Sprawdź, czy wysłanie zeznania rocznego na formularzu PIT-36 przez Internet jest dobrym rozwiązaniem.

Rozliczenie PIT-36

Skala podatkowa polega na opodatkowaniu dochodów stawką 18% lub 32% od nadwyżki, w przypadku przekroczenia kwoty 85.528 zł podstawy opodatkowania. Ta forma opodatkowania umożliwia wspólne rozliczenie małżonków oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Jednocześnie podatnik może skorzystać z dostępnych ulg podatkowych oraz odliczeń od podatku dochodowego. Ostatecznym terminem złożenia deklaracji podatkowej PIT-36 jest 30 kwietnia następnego roku podatkowego. Zatem dochody uzyskane w 2018 roku podatnik powinien rozliczyć do 30 kwietnia 2019 r.

Składanie PIT-36 przez Internet

Jeszcze do niedawna deklaracje podatkowe można było dostarczać do urzędów skarbowych jedynie za pośrednictwem poczty - listem poleconym bądź stawiając się osobiście w placówce organów. Obecnie istnieje dużo szybszy sposób na dostarczenie rozliczeń podatkowych. Deklaracje można składać za pośrednictwem Internetu w postaci elektronicznej dzięki systemowi e-Deklaracje. Co istotne, podatnik nie musi posiadać specjalnego podpisu kwalifikowanego potwierdzonego certyfikatem, ponieważ system wymaga jedynie autoryzacji formularza przez podatnika za pomocą podania kwoty przychody z poprzedniego roku podatkowego. Zapewnia to bezpieczeństwo tak składanych deklaracji oraz wyklucza ryzyko podszywania się osób niepowołanych.

Dzięki składaniu deklaracji online podatnicy zarówno oszczędzają swój cenny czas, a dodatkowo ograniczają formalności do minimum. Co więcej, potwierdzenie jakie można wygenerować po pozytywnym przejściu całej operacji (Urzędowe Poświadczenie Odbioru - UPO) jest traktowane na równi z pocztowym dowodem nadania listu poleconego czy też złożeniem deklaracji bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Od 2019 r. część podatników nie będzie musiała sporządzać deklaracji rocznych samodzielnie, gdyż wprowadzona zostaje usługa Twój e-PIT, która pozwoli rozliczyć się z podatku na podstawie deklaracji wykonanej przez urząd skarbowy. Za 2018 r. rozliczenie w ten sposób będzie możliwe dla podatników składających PIT-37 i PIT-38. Natomiast od 2020 r. Ministerstwo Finansów zapowiada umożliwienie rozliczenia rocznego na kolejnych formularzach - PIT-36 i PIT-36L.

Jak wysłać deklaracje PIT-36 do urzędu skarbowego z systemu wfirma.pl?

Po wygenerowaniu deklaracji rocznej PIT-36 w systemie wfirma.pl można w prosty sposób dokonać jej wysyłki. W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE, gdzie należy zaznaczyć daną deklarację z listy i wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU. W oknie, które się pojawi należy przejść do zakładki BEZ PODPISU a następnie uzupełnić dane takie jak nazwisko, imię, NIP oraz data urodzenia. W celach autoryzacji należy podać również kwotę przychodu.

PIT-36 w systemie wfirma.pl

Więcej informacji dotyczących wysyłki e-deklaracji z systemu wfirma.pl znajduje się w artykule: e-Deklaracje.