0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT-36 - rozliczenie podatku dochodowego złożone po terminie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, którego działalność gospodarcza jest opodatkowana na zasadach ogólnych jest zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym zeznania rocznego na formularzu PIT-36 do 30 kwietnia za rok poprzedni. Podatnik powinien dołożyć wszelkich starań, aby najpóźniej w tym terminie jego PIT znalazł się u fiskusa. Zeznanie roczne za 2020 rok należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.. W poniższym artykule wyjaśniamy jakie są konsekwencję złożenia PIT-36 po terminie.

Złożenie PIT-36 po terminie - konsekwencje

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie karnym skarbowym za niezłożenie zeznania rocznego lub niezłożenie go w terminie podatnik podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (par. 56 par. 4 kodeksu). Wartość tejże kary waha się od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2020 roku wynosi 2.600,00 zł brutto, natomiast od 2021 roku wzrosła do 2.800,00 zł brutto.

Jak zapobiec karze grzywny w związku z niezłożeniem PIT-36?

Podatnik, aby zapobiec karze grzywny powinien jak najszybciej powiadomić urząd skarbowy o niezłożonej deklaracji PIT. Ważne jest, żeby zdążył nim sam fiskus zorientuje się, że nie dopełniono tego obowiązku. Jeżeli przedsiębiorca samodzielnie poinformuje urząd, będzie mógł skorzystać z instytucji tzw. czynnego żalu. Jak wynika bowiem z art. 16. par. 1 Kodeksu karnego skarbowego podatnik nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu.

Dodatkowo, aby czynny żal miał moc prawną przedsiębiorca musi złożyć zaległe zeznanie roczne, uiścić podatek do zapłaty wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę. Należy pamiętać, że czynny żal chroni przed dodatkowymi karami, natomiast nie zwalnia podatnika z obowiązku uregulowania powstałych zaległości i odsetek.

Uniknięcie kary nie zawsze możliwe

Przedsiębiorca, który nie złożył PIT-36 w terminie powinien liczyć się z tym, że czynny żal nie zawsze będzie skuteczny. Sytuacja taka może mieć miejsce, jeżeli podatnik:

  • został już wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa/wykroczenia,

  • jest w trakcie postępowania kontrolnego,

  • zorganizował grupę bądź nakłaniał inną osobę w celu popełnienia przestępstwa skarbowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów