Poradnik Przedsiębiorcy

Menedżer finansowy - jakie ma zadania w przedsiębiorstwie?

Na pewnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa może się okazać, że jego właściciel zaczyna tracić panowanie nad sytuacją finansową. Nie pomoże wtedy nawet najlepszy księgowy, który przy wielości obowiązków związanych z księgowością może nie być w stanie odpowiedzieć na wszystkie skomplikowane pytania związane z finansami. W takim wypadku z pomocą przyjdzie menedżer finansowy.

Kim jest menedżer finansowy?

Menedżer finansowy to osoba, która - jak sama nazwa wskazuje - jest odpowiedzialna za kwestie finansowe w firmie. Jeszcze do niedawna zawód ten opierał się głównie na doradztwie i dostarczaniu informacji, obecnie natomiast wiąże się ze współdecydowaniem o strategicznych celach danego przedsiębiorstwa.

Kandydat na menedżera finansowego ma najczęściej minimum kilkuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem finansami. Powinien posiadać rozległą wiedzę z tego zakresu, jak również z rachunkowości finansowej i zarządczej czy przepisów podatkowych. Cenne są również umiejętności zarządzania ludźmi, ponieważ zwykle jest to stanowisko kierownicze.

Zadania menedżera finansowego

Menedżer finansowy ma do wykonania szereg odpowiedzialnych zadań. Wśród nich należy wyróżnić planowanie i analizę finansową przedsiębiorstwa, czyli określenie wzrostu sprzedaży, majątku, wielkości zatrudnienia, w odniesieniu do działalności firm konkurencyjnych. Co więcej, osoba na takim stanowisku powinna przewidzieć, kiedy w przyszłości będzie potrzebne dodatkowe finansowanie. Dla realizacji tych celów menedżer finansowy jest zobowiązany nieustannie przeprowadzać analizy finansowe na podstawie wcześniejszej sytuacji firmy, jak również z wykorzystaniem danych podobnych przedsiębiorstw.

Drugi obszar, którym zajmuje się menedżer finansowy, to zarządzanie tzw. aktywami, czyli majątkiem przedsiębiorstwa. Obejmuje on m.in.: inwestowanie w aktywa trwałe, zarządzanie zapasami, gotówką.

Trzeci obszar to zarządzanie strukturą finansową przedsiębiorstwa (czyli tzw. pasywami). Pod tym względem menedżer finansowy jest odpowiedzialny za zdobywanie odpowiednich funduszy, za pomocą których będzie on w stanie sfinansować majątek. Chodzi tu zarówno o fundusze własne, zysk, jak również środki pochodzące od kredytobiorców.

Podsumowując powyższe rozważania, do zadań menedżera finansowego zalicza się:

  • kształtowanie i realizację strategii finansowej firmy,
  • nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich,
  • kontrolowanie wykonania tych planów,
  • nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych i raportów,
  • optymalizowanie polityki podatkowej,
  • ocena projektów inwestycyjnych,
  • kontakty z bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi,
  • nadzór nad pracą powiązanych działów.