Poradnik Przedsiębiorcy

Vademecum początkującego przedsiębiorcy, czyli jak napisać dobry biznesplan

Brak planu działania to prosta droga do porażki biznesowej. W jaki sposób zatem odpowiednio się przygotować do prowadzenia własnej działalności? To proste - napisz biznesplan!

Pierwszą i podstawową rzeczą, jeśli chce się prowadzić własną firmę, jest sporządzenie biznesplanu. To nic innego jak pisemne sprecyzowanie oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy, zaplanowanie firmy krok po kroku. Taki plan działania powinien zawierać opis krótko i długoterminowych celów przedsiębiorstwa, oferowanych produktów lub usług, a także analizę możliwości rynkowych oraz środków, umożliwiających osiągnięcie założonych celów w konkretnym otoczeniu.

Po co pisać biznesplan?

Najważniejszym zadaniem biznesplanu jest dostarczenie przedsiębiorcy informacji, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji zarówno o rozpoczęciu, jak i zaniechaniu działalności. Może się bowiem okazać, że przedsięwzięcie, które zdaniem subiektywnej opinii przyszłego przedsiębiorcy ma szanse powodzenia, według analiz biznesplanu będzie nieopłacalne i nierealne.

Taki projekt jest też niezbędnym wymogiem w instytucjach, w których można uzyskać dofinansowanie, np. w urzędzie gminy, urzędzie pracy, w banku. Nie należy jednak traktować go jako wymogu czysto formalnego. Brak planu działania, to prosta droga do przedsiębiorczej porażki.

Jak napisać biznesplan?

Niezależnie od tego, czy biznesplan tworzony jest na własne potrzeby, czy jego adresatem będzie podmiot zewnętrzny, powinien być on sporządzony w sposób przejrzysty i zrozumiały. Nie ma jednego doskonałego wzorca, według którego należy tworzyć biznesplan. Istnieje jednak kilka standardowych układów, według których najczęściej się go sporządza:

Streszczenie przedsięwzięcia

Pomimo że streszczenie jest pierwszą częścią biznesplanu, to sporządza się je na samym końcu. Musi ono bowiem zawierać wszystkie, najistotniejsze informacje z poszczególnych jego części. Warto też pamiętać, że streszczenie jest wizytówką całego biznesplanu i musi być sporządzone w sposób szczególnie staranny. Powinno być zatem esencją całego dokumentu. Znaleźć się powinny w nim takie informacje jak: cel opracowania biznesplanu, wysokość i przeznaczenie potrzebnych środków, krótki opis produktów, usług i rynków zbytu ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla klienta, doświadczenie i umiejętności kierownictwa w kontekście przydatności do danego przedsięwzięcia oraz główne dane finansowe.

Charakterystyka przedsiębiorstwa

Charakterystyka przedsiębiorstwa jest stosunkowo krótka. Zawiera się w niej podstawowe informacje o firmie, takie jak:

Dołączane są również informacje dotyczące:

 • misji i celów przedsiębiorstwa,
 • otrzymanych nagród i posiadanych certyfikatów,
 • posiadanych zasobów.

Charakterystyka produktu

Charakterystyka produktu opiera się na dogłębnej analizie przedmiotu działalności przedsiębiorstwa. Przedstawia się w niej cechy produktu (usługi), wyróżniające go na tle konkurencji. Ważna jest przede wszystkim:

Cena:

 • strategia (polityka) cenowa;
 • koszt jednostkowy produktu lub usługi;
 • cena u konkurencji;
 • rabaty;
 • obecny i prognozowany udział w rynku.

Dystrybucja:

 • strategia sprzedaży i dystrybucji;
 • opis wykorzystywanych kanałów dystrybucji;
 • partnerzy handlowi (zawarte umowy, zamówienia);
 • formy płatności;
 • sługi posprzedażowe i serwis.

Nie może również zabraknąć informacji na temat:

 • przewagi konkurencyjnej;
 • wartości klienta;
 • technologii wytwarzania produktu i innych elementach, decydujących o ostatecznym jego kształcie;
 • posiadanych prawach autorskich i patentach;
 • planach związanych z unowocześnianiem produktu;
 • przepisach prawnych związanych z używaniem produktu;
 • fazach cyklu życia produktu.