0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy należy ująć sprzedaż na kasie fiskalnej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co do zasady każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest zobowiązany do jej ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Dlaczego “co do zasady”? Bowiem część podatników może korzystać ze zwolnienia z kas rejestrujących. Jednak wśród tych, na których taki obowiązek ciąży, pojawia się pytanie, kiedy ująć sprzedaż na kasie fiskalnej? Odpowiedzi na to pytanie udzielamy poniżej.

Kiedy ująć sprzedaż na kasie fiskalnej - zasady ogólne

Zgodnie z zasadą ogólną sprzedaż ujmuje się na kasie fiskalnej w momencie powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT. Zgodnie z zasadą ogólną określoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje w chwili wykonania usługi lub dokonania dostawy.

Ważne!

Podatnicy, u których występuje szczególny moment powstawania obowiązku podatkowego, powinni przy ewidencjonowaniu sprzedaży na kasie fiskalnej uwzględnić indywidualne przepisy ich dotyczące.

 

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadzący salon fryzjerski, 14 grudnia 2015 r. wykonuję na rzecz pani Kowalskiej usługę strzyżenia damskiego. Za wykonaną usługę otrzymuje zapłatę gotówką. Kiedy ująć sprzedaż na kasie fiskalnej? Sprzedaż na kasie fiskalnej należy ująć niezwłocznie po wykonaniu usługi, 14 grudnia 2015 r.

Zaliczka na kasie fiskalnej

Kwestię ewidencjonowania zaliczek na kasie fiskalnej reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych. Par. 3 ust. 2 rozporządzenia jasno wskazuje, że otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania.

Ważne!

Przedsiębiorcy rejestrujący pobranie zaliczek na poczet dostaw towarów i usług w kolejnych miesiącach mogą zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o tym, że chcą, aby pobrana zaliczka była w tym samym momencie przychodem na gruncie podatku dochodowego. Zgodnie bowiem z zasadami ogólnymi w PIT przyjęcie zaliczki nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

Więcej na ten temat w artykule: Zaliczki na kasie fiskalnej od 2015 r.

 

Przykład 2.

Przedsiębiorca będący mechanikiem samochodowym umówił się z klientem (osobą prywatną) na wykonanie usługi 30 grudnia 2015 r. Łączna cena usługi będzie wynosiła 750 zł. 20 grudnia 2015 r. klient zdecydował się na wpłatę zaliczki. Czy i ewentualnie kiedy należy wykazać ją na kasie fiskalnej?

Zgodnie z treścią rozporządzenia przedsiębiorca powinien zewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w dacie jej otrzymania, czyli 20 grudnia 2015 r.

Zapłata po wykonaniu usługi na kasie fiskalnej

Jak wspomniano w pierwszej części artykułu, sprzedaż na kasie fiskalnej co do zasady ujmuje się w momencie powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT. W sytuacji gdy przedsiębiorca najpierw dokona dostawy towaru lub wykonania usługi, a dopiero później otrzyma za nie zapłatę, transakcja powinna zostać zewidencjonowana w momencie powstania obowiązku podatkowego, czyli w dacie dokonania dostawy towaru lub dacie wykonania usługi.

Przykład. 3.

Kosmetyczka wykonała 2 grudnia 2015 r. usługę na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Klientka zapłaciła za usługę 15 grudnia 2015 r. Kiedy wykazać transakcję na kasie fiskalnej?

Transakcję należy ująć na kasie fiskalnej w dacie wykonania usługi, bowiem wówczas powstał obowiązek podatkowy na gruncie VAT.

Przykład 4.

Sprzedawca zamówił dla osoby prywatnej towar o łącznej wartości 1.500 zł. Towar został dostarczony do klienta 10 grudnia 2015 r. W dniu tym sprzedawca otrzymał 500 zł zapłaty. Pozostała kwota zgodnie z umową wpłynęła 10 stycznia 2016 r. Kiedy wykazać sprzedaż na kasie fiskalnej?

Zgodnie z przepisami sprzedaż na kasie fiskalnej należy wykazać w momencie powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT. Tenże obowiązek powstał w dniu dokonania dostawy, czyli 10 grudnia 2015 r. w odniesieniu do całej kwoty - 1.500 zł. W związku z tym sprzedawca pod datą 10 grudnia 2015 r. jest zobligowany do zewidencjonowania sprzedaży na całą wartość dostarczonego towaru.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów