Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna przy sprzedaży w okresie wakacyjnym

Sezon wakacyjny - nadmorskie miasteczka, plaża, słońce i… stoiska z pamiątkami oraz budki z lodami lub ciepłymi posiłkami. Wyjeżdżając na urlop nie sposób jest uniknąć takiego widoku częstego w praktycznie każdej miejscowości turystycznej. Nieważne, czy czas wolny spędzamy nad morzem, czy w górach - zawsze znajdzie się osoba handlująca “czymś” w okresie wakacyjnym. Warto jednak pamiętać, że takich sprzedawców obejmują identyczne zasady, jak w przypadku tradycyjnego przedsiębiorcy - czyli do ewidencji sprzedaży na rzecz osób prywatnych co do zasady konieczna jest kasa fiskalna.

Kasa fiskalna a obowiązek jej posiadania

Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, powinien ewidencjonować uzyskany w ten sposób przychód na kasie fiskalnej. Zatem każdą kwotę przychodu uzyskaną ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych podatnik ma co do zasady obowiązek ująć na kasie. Kwestia ta dotyczy również handlu obwoźnego (np. na plaży) lub prowadzonego w postaci stoisk, kramów, czy też budek sezonowych.

Kiedy zwolnienie z kasy fiskalnej?

Jednak bardzo często zastosowanie znajduje zwolnienie z posiadania kasy rejestrującej sprzedaż, gdy wartość obrotu netto (w przypadku podatników VAT) uzyskanego od osób fizycznych nieprowadzących działalności nie przekroczy w ciągu roku 20.000 zł. Jeżeli przychód nie przekroczy wspomnianej kwoty, wówczas sprzedawca nie ma obowiązku ewidencjonowania przychodu na kasie.

Ważne!

Podatnik może korzystać ze zwolnienia z tytułu obrotu, jeżeli w roku poprzedzającym dany rok nie przekroczył już limitu obrotów. Jeżeli limit został już przekroczony, wówczas w danym ma on obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej.

W takim przypadku przedsiębiorca powinien prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej, w której zobowiązany jest wpisywać wszystkie kwoty przychodu, jakie w danym dniu uzyskał. Prowadzona w ten sposób ewidencja stanowi podstawę księgowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencji sprzedaży dla celów VAT. Zapisu w ewidencjach należy w takim przypadku dokonywać raz dziennie na zakończenie dnia, ale co ważne - nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym.

Nie da się ukryć faktu, iż z pozoru małe stoiska przy nadmorskiej promenadzie mogą przynieść sprzedawcy znaczny zarobek. Wartość przychodu uzyskanego w sezonie wakacyjnym często przekracza limit 20.000 zł, przez co konieczna jest instalacja kasy fiskalnej.

Jednak oprócz obowiązku związanego z kasą, należy pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalności z rejestracją działalności gospodarczej oraz rozliczeniach z urzędem skarbowym. Prowadzenie sezonowej sprzedaży mieści się bowiem w definicji działalności zawartej w ustawie Prawo przedsiębiorców.

Akcja Weź paragon!

Zwykle wraz z okresem wakacyjnym zbliża się akcja ministerstwa finansów pod nazwą Weź paragon!. Potwierdzenie zakupu stanowi nie tylko dowód w przypadku roszczeń gwarancyjnych, ale także świadczy o uczciwości danego sprzedawcy.