0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż środków trwałych a kasa fiskalna

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, coraz szersze grono podatników zobowiązane jest do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kasy fiskalnej. Do tej grupy należą m.in. doradcy podatkowi, kosmetyczki, fryzjerzy czy mechanicy samochodowi. W niektórych przypadkach, podatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Dowiedz się, czy sprzedaż środków trwałych wiąże się z obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej!

Kasa fiskalna a sprzedaż środków trwałych - jak było do roku 2014

W sytuacji gdy przedsiębiorcy do końca 2014 roku korzystali ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów do 20 000 zł, w momencie przekroczenia limitu byli zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Dotyczyło to również sytuacji, w której dokonywana była sprzedaż firmowych środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych.

Przykład 1.

W 2014 roku przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów (do 20 000 zł). Czy wartość sprzedanego środka trwałego w postaci firmowego samochodu osobowego na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej powinna być wliczona do sumy obrotów za dany rok?

Tak, do 2014 roku podatnicy zobowiązani byli wliczyć wartość sprzedanego środka trwałego do sumy obrotów za dany rok.

Każda sprzedaż (nawet jednorazowa sprzedaż środka trwałego) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wyznaczała wielkość obrotu osiąganego przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym. Dlatego też w przypadku, gdy został przekroczony limit obrotu do 20 000 zł, podatnik zobowiązany był do zainstalowania kasy rejestrującej.

Stanowisko to potwierdza również Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lipca 2013 roku, sygn. IPPP2/443-431/13-5/KG, w której czytamy, że wnioskodawczyni korzystająca ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na nieprzekroczenie limitu i chcąca dokonać sprzedaży środków trwałych (maszyn) jest zobowiązana uwzględnić wartość sprzedaży maszyn rolniczych dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bądź rolników ryczałtowych, w limicie uprawniającym ją do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Tym samym jeżeli po przekroczeniu tej kwoty, Zainteresowana będzie dokonywać kolejnych transakcji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zobowiązana będzie do rejestracji tych zdarzeń gospodarczych przy zastosowaniu kasy rejestrującej

W tej sytuacji nie miało znaczenia, że czynność była jednorazowa.

Sprzedaż środków trwałych a kasa rejestrująca - jak jest obecnie

W załączniku rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących niezwykle ważna pozycja numer 47. Zgodnie z nią do czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej zalicza się dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów, aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży środka trwałego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czynność ta musi zostać udokumentowana fakturą. Natomiast jeżeli środek trwały lub WNiP został wymieniony w jednym z dostaw w § 4 Rozporządzenia, sprzedaż taką, mimo obowiązującego zwolnienia, należy zewidencjonować za pomocą kasy fiskanej.
Do limitu obrotu zwolnienia z kasy rejestrującej nie uwzględnia się sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, która została wymieniona w pozycji 47 załącznika do rozporządzenia.

Przykład 2.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą korzysta ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. W maju 2020 roku roku jego obrót na rzecz osób prywatnych wyniósł 15 000 zł. W tym samym miesiącu dokonał na kwotę 25 000 zł sprzedaży maszyny będącej środkiem trwałym. Sprzedaż ta odbyła się na rzecz osoby prywatnej. Czy w związku z tym podatnik będzie zobowiązany do posiadania kasy rejestrującej, ze względu na przekroczenie limitu 20 000 obrotu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca może nie wliczać do limitu obrotu sprzedaży środka trwałego na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej pod warunkiem, że czynność ta zostanie udokumentowana fakturą.

Podsumowując, zmiana przepisów po 2014 roku jest ważna dla przedsiębiorców, którzy korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów do 20 000 zł. Zgodnie z aktualnymi przepisami, jak już zostało wspomniane wcześniej, jeśli sprzedaż środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych zostanie prawidłowo udokumentowana fakturą, nie wpłynie ona na limit zwolnienia z kasy rejestrującej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów