0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie czynności podlegają obowiązkowej ewidencji na kasie fiskalnej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązkowi ewidencji na kasie fiskalnej co do zasady podlegają czynności świadczone przez przedsiębiorcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Sposób ustalenia rocznego limitu zwolnienia z kasy fiskalnej

W myśl obowiązującego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnicy mogą nadal korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas w sytuacji, gdy kwota obrotu z tytułu takiej sprzedaży w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 20 000 zł (tzw. zwolnienie podmiotowe). Zmienił się natomiast sposób liczenia tego obrotu. Do limitu nie wlicza się już dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Co ważne, nowe rozporządzenie poszerzyło również listę czynności wyłączonych z prawa do zwolnienia, a więc czynności podlegających obowiązkowej ewidencji na kasie fiskalnej.

Jakie czynności podlegają obowiązkowej ewidencji na kasie fiskalnej?

Do czynności, świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych

Rolnik ryczałtowy a podatek VAT

, podlegających obowiązkowi ewidencji na kasie fiskalnej zalicza się dostawę:

 • gazu płynnego,

 • części do silników,

 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów,

 • nadwozi do pojazdów silnikowych,

 • przyczep i naczep: kontenerów,

 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,

 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych,

 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach,

 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten,

 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,

 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku,

 • nośników danych cyfrowych i analogowych (zapisanych i niezapisanych),

 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

 • wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów,

 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów, dostarczanych na pokładach samolotów;

oraz świadczenie takich usług, jak:

 • przewozy pasażerskie w samochodowej komunikacji,

 • przewozy osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami

 • naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

 • wymiana opon lub kół,

 • badanie i przeglądy techniczne pojazdów,

 • opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów,

 • usługi prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,

 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,

 • usługi gastronomiczne przez stacjonarne placówki (także sezonowa), katering

Wyżej wymienione czynności bezwzględnie wyłączają podatnika z prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, a więc podlegają obowiązkowej ewidencji na kasie fiskalnej bez względu na limit obrotów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów