Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż sezonowa na kasie fiskalnej

Prowadzenie sprzedaży sezonowej nie zwalnia z obowiązku jej ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Po przekroczeniu limitu zwolnienia nawet w przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi sprzedaż jedynie przez kilka miesięcy w roku powinien dokonywać rejestracji na kasie fiskalnej. Nie ustalono bowiem fakultatywnych przepisów regulujących kwestię firm aktywnych jedynie w sezonie, a zatem obowiązują w stosunku do nich przepisy ogólne.

Limit sprzedaży

Limit sprzedaży, po przekroczeniu którego przedsiębiorcy mają obowiązek dokonywać rejestracji sprzedaży na kasie wynosi 20.000zł. Do limitu wlicza się jednak jedynie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności i rolników ryczałtowych. Jeżeli więc przedsiębiorca prowadzi sprzedaż zarówno dla firm jak i osób fizycznych ustalając limit sprzedaży po przekroczeniu którego będzie obowiązek założenia i rejestrowania sprzedaży na kasie uwzględnia jedynie obrót na rzecz osób prywatnych.

Osoby rozpoczynające działalność w trakcie roku podatkowego powinny zwrócić uwagę, że limit w ich przypadku będzie liczony proporcjonalnie do okresu na jaki przypada prowadzenie działalności. Nie zawsze będzie to więc 20.000 zł.  

Rozpoczęcie sezonu - założenie kasy

Prowadzący od wielu lat sprzedaż sezonową muszą wziąć pod uwagę wielkość obrotu obejmującego sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych w poprzednim roku. Jeżeli bowiem już w ubiegłym roku został przekroczony limit 20.000 zł odwieszając działalność na rozpoczynający się sezon przedsiębiorca obowiązkowo powinien już pierwszą sprzedaż po odwieszeniu zaewidencjonować na kasie fiskalnej.

Jeżeli w poprzednim roku podatkowym sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności i rolników ryczałtowych nie przekroczyła obecnie obowiązującego limitu (20.000 zł) przedsiębiorca ma prawo wciąż korzystać ze zwolnienia z kasy. Należy jednak na bieżąco kontrolować wielkość sprzedaży. Po przekroczeniu limitu w trakcie roku przedsiębiorca ma czas do dwóch miesięcy na zakup i instalację kasy licząc od miesiąca następującego po tym, w którym przekroczono limit zwolnienia.

Przedsiębiorców sezonowych nie omija zatem obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Obowiązuje ich taki sam limit sprzedaży zwalniający z ewidencjonowania na kasie, jak i tych przedsiębiorców którzy prowadzą działalność przez cały rok. Po jego przekroczeniu w działalnościach sezonowych istnieje obowiązek rejestrowania na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz osób prywatnych.