0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koniec stanu epidemii a skutki w podatku dochodowym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Minister Zdrowia ogłosił koniec stanu epidemii od 16 maja. Wiąże się to z licznymi konsekwencjami nie tylko w sferze zdrowotnej, ale również dla przedsiębiorców. W związku z pandemią COVID-19 zostały wprowadzone liczne ułatwienia dla podatników. Niektóre z nich skończą się wraz z początkiem czerwca 2022, a z części z nich przedsiębiorcy mogą korzystać do końca 2022 roku.

Koniec stanu epidemii – skutki dla przedsiębiorców od początku czerwca

W czasie trwania pandemii wprowadzano wiele ułatwień dla przedsiębiorców. Zgodnie z art. 52s ustawy o PIT przedsiębiorcy mają prawo do jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Z regulacji tej mogli korzystać w okresie od 2020 roku do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii z powodu COVID-19. Oznacza to, że amortyzacja jednorazowa z tego tytułu możliwa jest wyłącznie do końca maja.

Kolejnym z udogodnień jest możliwość odliczenia darowizn na cele COVID-19 od podatku według art. 52n, 52x ustawy o PIT. Ostatnim dniem na przekazanie darowizn będzie 31 maja, bowiem taki przywilej obowiązywał od 1 czerwca 2020 do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii.

Zmiany dotkną również wynajmujących budynki, których przychód przekraczają 10 mln zł. Zgodnie z art. 38ha ustawy o CIT od czerwca znowu będzie konieczność naliczania podatku w wysokości 0,035% miesięcznie od nadwyżki ponad 10 mln zł.

Koniec stanu epidemii – przywileje do końca 2022 roku

Niektóre z rozwiązań mających wspomóc przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19 obowiązują do końca roku, w którym odwołano stan epidemii. Zgodnie z art. 52u ustawy o PIT podatnicy uzyskujący dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, czyli korzystają z ulgi IP BOX, mogą stosować preferencyjną stawkę podatku już w zaliczkach na podatek dochodowy w trakcie roku. Z przywileju tego będą mogli korzystać do końca 2022 roku.

Zgodnie z art. 52q ustawy o PIT ulga na złe długi do końca roku po odwołaniu pandemii, czyli 2022, nie ma obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania o wartość niezapłaconych zobowiązań, które zostały ujęte w kosztach podatkowych, a które nie zostały uregulowane w roku podatkowym, gdy obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Do końca 2022 roku podatnicy mogą również zgodnie z art. 52t ustawy o PIT odliczać od dochodu w zaliczce na podatek koszty kwalifikowane ponoszone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do walki z COVID-19.

Dodatkowo został zachowany wydłużony termin wydawania indywidualnej interpretacji podatkowej, który obecnie wynosi 6 miesięcy. Na ten moment nie wiadomo, jak długo się on utrzyma.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów