0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie delegacji - nowe stawki za podróże służbowe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Zapowiedziano tym samym zmianę stawki diety w delegacji za krajowe podróże służbowe oraz stawki ryczałtów za nocleg oraz za dojazd. Sprawdźmy, jak zmieni się rozliczenie delegacji z nowymi stawkami!

Rozliczenie delegacji -nowe stawki

Obecna stawka diety w delegacji za krajowe podróże służbowe obowiązuje od 2013 roku i wynosi 30 zł. Podwyżka stawki delegacji za podróże służbowe ma wynosić 26%. Czyli ma wzrosnąć aż o 8 zł i wynosić 38 zł. Projekt rozporządzenia przewiduje także nowy ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej. Wzrost o 20% spowoduje zmianę z obecnych 6 zł do planowanych 7,60 zł. Oznacza to, że ryczałt za nocleg, który stanowi 150 proc. diety zostanie podwyższony z 45 zł do 57 zł. Poniższa tabela przedstawia rozliczenie delegacji z nowymi stawkami:

Rozliczenie delegacji z nowymi składkami

 

Dieta

Ryczałt za dojazdy

Ryczałt za nocleg

obecne

30 

6

45

nowe

38

7,30

57

Rozliczenie delegacji z podwyższonymi stawkami delegacji za podróże służbowe oraz stawkami ryczałtu są uzasadniane wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2013–2021 oraz prognozowaną inflacją na 2022 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia jeszcze jest w fazie projektu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów