0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tarcza antyputinowska - jakie zmiany w przepisach oferuje rząd!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił na dzisiejszej konferencji nowe postulaty zmian podatkowych dotyczące m.in. przedsiębiorców. Najważniejsze z nich prezentujemy poniżej!

Obniżenie stawki PIT z 17% do 12%!

Planuje się przyjęcie zmian, które dla przedsiębiorców rozliczających się skalą podatkową będą oznaczać obniżenie podatku z 17% do 12%. Przy dochodzie w skali roku około 110 tys. zł daje to oszczędność 5,5 tys. zł!

Utrzymanie kwoty wolnej i progu podatkowego!

Mimo obniżenia stawki podatku mają zostać utrzymane:

 • kwota wolna od podatku na poziomie 30 tys. zł (czyli podatnik, którego dochód roczny nie przekracza tej kwoty za rok 2022 nie zapłaci podatku);
 • pierwszy próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł, czyli stawka 12% obowiązywałaby wszystkich, których dochód roczny będzie się mieścił między 30 tys. zł a 120 tys. zł.

Rozwiązania, które ma wprowadzić „tarcza antyputinowska”, mają być stałe, czyli obowiązywać też w 2023 roku!

Składka zdrowotna w kosztach – czyli jak składka zdrowotna obniży podatek liniowy

Z zapowiedzi zmian, jakie wprowadzi tzw. tarcza antyputinowska, dowiadujemy się, że przywrócone zostanie odliczenie składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym, składkę zdrowotną ZUS do kwoty 8700 zł w skali roku będą mogli odliczyć od dochodu, czyli uwzględnić w kosztach podatkowych.

Ryczałt 50% płaconej składki będzie mógł być odliczany od przychodów

Podatek liniowy nie jest jedynym podatkiem, w którym nastąpi zmiana w funkcjonowaniu składki zdrowotnej. W przypadku ryczałtu podatnik będzie mógł dokonać odliczenia 50% składki zdrowotnej od przychodu.

Ulga dla klasy średniej – likwidacja od 1 lipca 2022 roku!

Od lipca 2022 mają wejść zmiany w obliczaniu zaliczek polegające na zaprzestaniu odliczania ulgi dla klasy średniej, a włączające nową obniżoną stawkę podatku PIT. Modyfikacje te obejmą osoby objęte skalą podatkową.

Zmiany dla przedsiębiorców – co mówi tarcza antyputinowska?

Podsumowując, zmiany mają na celu obniżenie zobowiązań podatkowych. Szacuje się, że niższa stawka podatku to zmniejszenie podatku o 5 punktów procentowych, czyli prościej mówiąc – przedsiębiorcy rozliczający się skalą podatkowa zapłacą o ⅓ mniej podatku.

Niższy podatek dochodowy w Europie mają tylko m.in:

 • Macedonia Północna,
 • Albania,
 • Bułgaria,
 • Czarnogóra.

Zmiana ta dotyczyć będzie około 25 mln podatników, bowiem poza przedsiębiorcami odnosi się do emerytów, rencistów, pracowników i zleceniobiorców.

Dodatkowo warto wspomnieć, że planuje się:

 • zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców;
 • brak konieczności doliczania do dochodów rodziców renty rodzinnej małoletnich dzieci;
 • zmiany w rozliczeniu się jako samotny rodzic;
 • aby ulgi podatkowe obejmowały też zasiłki macierzyńskie;
 • korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach – dla składających PIT-2.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów