0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kto odpowiada za błędy biura rachunkowego?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, zawierając umowę z biurem rachunkowym, najczęściej czuje się zabezpieczony - jego księgowość została powierzona profesjonalistom, wobec czego nie musi martwić się wyliczaniem podatków. Wystarczy je tylko opłacać. Niestety, może okazać się, że takie myślenie doprowadzi do sytuacji, w której przedsiębiorca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za błędy księgowe. Jak to możliwe? Sprawdź, kto odpowiada za błędy biura rachunkowego!

Błędy biura rachunkowego - po czyjej stronie leży odpowiedzialność?

Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej - która stanowi najwyższą rangą regulację w prawie podatkowym - za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem. Dlatego też, w przypadku jakichkolwiek niezgodności organy skarbowe pociągną do odpowiedzialności właśnie podatnika. Wszelkie zapisy w umowach, dotyczące przeniesienia odpowiedzialności na biuro rachunkowe, nie są brane pod uwagę.

Czy jest wyjście?

Za błędy i nieścisłości podatkowe do odpowiedzialności zostanie pociągnięty przedsiębiorca - zgodnie z powyższym, jest to bezsprzeczny fakt. Natomiast postępowanie nie musi się tu skończyć - przedsiębiorca może bowiem żądać odszkodowania od biura rachunkowego za konsekwencje wynikłe z nierzetelnego prowadzenia księgowości.

Podstawą do rozpoczęcia postępowania sądowego staje się w takim przypadku art. 471 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z zawartym tam zapisem, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Warto jednakże zwrócić uwagę, że w tym samym przepisie podkreślono, iż dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, jeśli to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Zapis ten jest o tyle istotny, że w praktyce niejednokrotnie zdarzają się zaniedbania ze strony samych klientów biura. Dlatego też, jeśli okaże się że błędnie wyliczone zobowiązania podatkowe są skutkiem np. niedostarczenia w terminie wszystkich dokumentów do biura rachunkowego, to odpowiedzialność za takie nierzetelności będzie spoczywać po stronie przedsiębiorcy.

Warto pamiętać, że biura rachunkowe objęte są obowiązkiem posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - jest to wskazane w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dlatego też najczęściej w sytuacji, gdy przedsiębiorca żąda odszkodowania, jest ono pokrywane przez zakład ubezpieczeniowy. Warto jednak mieć na uwadze, że obowiązkowe OC dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie ubejmuje automatycznie prowadzenia księgowości uproszczonej (KPiR, ryczałt) a także błędów w rozliczeniach kadrowo- płacowych.

Co z przestępstwami?

Dotychczas omawiane konsekwencje dotyczyły zaniedbań w wyliczaniu i odprowadzaniu podatku. Jeśli jednak zdarzy się, że działania biura rachunkowego zostaną zakwalifikowane jako przestępstwo albo wykroczenie skarbowe, to do odpowiedzialności zostanie pociągnięty nierzetelny księgowy albo właściciel jednostki.

Zgodnie z przepisami nie można nałożyć odpowiedzialności karnej na osobę, której nie da się przypisać winy w czasie popełnienia zabronionego czynu.

Podsumowując - przekazanie księgowości firmy do biura rachunkowego jest często najlepszym rozwiązaniem, jako że wszystkie rachunki i podatki znajdują się rękach profesjonalistów. Decydując się jednak na wybór jednostki warto zasięgnąć rady i opinii innych klientów. Dodatkowo warto wcześniej sprawdzić czy biuro posiada ubezpieczenie OC od prowadzonej przez siebie działalności. Taka informacja to znak, że biuro poważnie podchodzi do kwestii odpowiedzialności za swoją pracę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów