0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing operacyjny a finansowy - jaki wybrać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą często decydując się na zakup samochodu korzystają z leasingu. Jednak przed podpisaniem umowy niejednokrotnie pojawia się problem związany z wyborem odpowiedniej formy. Leasing operacyjny a finansowy? W jakich przypadkach lepsza będzie pierwsza, a w jakich druga opcja?

Leasing operacyjny

W leasingu operacyjnym przedmiot umowy zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
Kosztami uzyskania przychodu u leasingobiorcy są miesięczne raty leasingowe, do których doliczany jest podatek VAT. Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć opłatę wstępną, która może być ujęta jednorazowo.
Należy pamiętać, że suma ustalonych w umowie opłat pomniejszona o należny podatek VAT nie może być mniejsza niż wartość początkowa danego środka trwałego. Po zakończeniu umowy leasingu, leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.
Warto dodać, że leasing operacyjny można również spotkać pod nazwą - leasing usługowy.

Podsumowując, główne cechy leasingu operacyjnego to:

  • możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z leasingiem (w przypadku samochodów osobowych obowiązuje limit 150 000 zł),
  • amortyzacja po stronie leasingodawcy,
  • możliwość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.

Leasing finansowy

W przypadku leasingu finansowego przedmiot umowy zaliczany jest do majątku leasingobiorcy, który to dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
Do kosztów uzyskania przychodów korzystający zalicza część odsetkową raty leasingowej. Dużą różnicą między leasingiem finansowym a operacyjnym jest konieczność zapłacenia całości podatku VAT tuż po odbiorze przedmiotu w przypadku leasingu finansowego. Inaczej również kształtuje się kwestia opłaty wstępnej. W przypadku tej formy leasingu leasingobiorca nie ponosi kosztów związanych z tą opłatą.
Właścicielem użytkowanego przedmiotu korzystający staje się z chwilą zapłacenia ostatniej raty.

Podsumowując, najważniejsze cechy leasingu finansowego to:

  • przedmiot leasingu znajduje się w majątku leasingobiorcy podczas trwania umowy leasingu,
  • amortyzacja po stronie leasingobiorcy (raty leasingowe nie są ujmowane w kosztach),
  • wykupienie przedmiotu następuje z ostatnią ratą.

Leasing operacyjny a leasing finansowy - co wybrać?

W zdecydowanej większości przypadków w Polsce wybierany jest leasing operacyjny. Dlaczego tak jest? Głównym powodem są większe korzyści podatkowe, polegające na prostocie w rozliczeniach podatkowych i możliwości płacenia i rozliczania VAT wraz z kolejnymi ratami.
Leasing operacyjny jest również lepszym wyborem przy krótkim okresie użytkowania przedmiotu. Daje on możliwość zwiększenia bieżących kosztów działalności i tym samym zmniejszenia podstawy opodatkowania.

Leasing operacyjny a finansowy - przykłady


Przykład 1.

Pan Marek prowadzi działalność gospodarczą i zdecydował się zakupić pojazd zawierając umowę leasingu operacyjnego. Czy Pan Marek może wprowadzić pojazd do środków trwałych i odprowadzać odpisy amortyzacyjne?

Nie, ponieważ w przypadku leasingu operacyjnego, właścicielem przedmiotu na czas umowy pozostaje leasingodawca i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Pan Marek w kosztach ujmuje wartość opłaty wstępnej i księguje raty leasingowe.


Przykład 2.


Pani Agnieszka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w ramach leasingu finansowego zakupiła maszynę za 140 tys. zł. Czy maszyna ta stanowi środek trwały w firmie? Czy raty leasingowe będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?

Co do zasady w leasingu finansowym przedmiot umowy stanowi środek trwały leasingobiorcy, który ujmuje w kosztach odpisy amortyzacyjne. Raty leasingowe nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. W kosztach, oprócz odpisów amortyzacyjnych można ująć również faktycznie opłaconą część odsetkową raty leasingowej.

Wybór formy leasingu to kwestia indywidualna i zależy od podatnika. Należy pamiętać, aby przed podpisaniem umowy wziąć pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności, przewidywany okres użytkowania przedmiotu leasingu oraz kwestie finansowe.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów