0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta wartości początkowej środka trwałego – od czego zależy?

Wielkość tekstu:

Korekta wartości początkowej środka trwałego powinna mieć miejsce w sytuacjach, gdy przedsiębiorca dokonuje zmian, np. przebudowuje, modernizuje, usprawnia, czy dostosowuje środek trwały do swoich potrzeb. Może to powodować konsekwencje na gruncie podatkowym. Dowiedz się, kiedy i jak zaksięgować takie zdarzenie dotyczące środka trwałego.

Kiedy dochodzi do zmiany wartości środka trwałego?

W wyniku zmian takich, jak modernizacja czy adaptacja zazwyczaj zmienia się wartość środka trwałego, którego działania te dotyczą. Najczęściej dzieje się tak, gdy firma otrzymuje faktury dokumentujące poniesione koszty już po przekazaniu do użytkowania udoskonalonych środków trwałych (np. za dostosowanie lokalu handlowego do nowych potrzeb lub zakup nowych części dodających nowe funkcje do maszyny). To z kolei zwykle wiąże się ze zmniejszeniem wysokości podatku dochodowego. W tym wypadku istotny będzie również okres, którego dotyczy planowana korekta – może on być aktualny lub wsteczny.

Korekta wartości początkowej środka trwałego a koszty uzyskania przychodów

Jak możemy przeczytać w art. 22 ust. 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są
odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a–22o, z uwzględnieniem art. 23”.

Oznacza to, że w przypadku, gdy wartość ulepszenia środka trwałego przekroczy kwotę 10 tys. zł, to nie należy jej ujmować bezpośrednio w kosztach. W takim wypadku ulepszenie wpłynie na zwiększenie wartości początkowej środka trwałego i tym samym powinno zostać ujęte w kosztach na podstawie wyliczonych odpisów amortyzacyjnych.

Z kolei w przypadku obniżenia wartości środka trwałego, należy zmienić jego wartość początkową i wartość odpisów amortyzacyjnych. Niekiedy jednak wystarcza tylko korekta odpisów amortyzacyjnych.

W wyniku takich zmian przedsiębiorca najprawdopodobniej będzie miał nadpłatę lub będzie musiał uiścić dopłatę do podatku dochodowego. Niewykluczone, że będzie również potrzebna korekta za wcześniejsze lata w zakresie korekty kosztów. Natomiast jeśli przedsiębiorca na ulepszenie środka trwałego wyda nie więcej niż 10 tys. zł, to będzie on miał możliwość ująć te wydatki bezpośrednio w kosztach firmowych. Nie będzie tu potrzeby rozkładania amortyzacji w czasie.

Kiedy dokonać korekty kosztu uzyskania przychodów?

Art. 22 ust. 7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje na to, że w przypadku, gdy korekta KUP (dotyczy to również odpisu amortyzacyjnego) nie jest omyłką lub nie powstała w wyniku błędu rachunkowego, to należy jej dokonać zwiększając, lub zmniejszając koszty podatkowe, które zostały poniesione w tym samym okresie rozliczeniowym, co otrzymano fakturę korygującą lub inny tego typu dokument, który potwierdzałby przyczyny tej korekty. Takim przypadkiem jest więc omawiana korekta wartości początkowej środka trwałego w wyniku modernizacji, rozbudowy lub ulepszenia tego środka trwałego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów