0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych - 2012

Wielkość tekstu:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust. 4 updof osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2012 r., jeżeli ich przychody za 2011 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych przeliczany jest na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

 

Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 r. wynosi:

1.200.000 euro x 4,4112 zł/euro = 5.293.440 zł

 

Zatem jeżeli przychody za 2011 r. wyniosły co najmniej 5.293.440 zł przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów