0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych - 2024

Wielkość tekstu:

Jaki jest limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w poszczególnych latach?

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych - 2024

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust. 4 updof osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2024 r., jeżeli ich przychody za 2023 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych przeliczany jest na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 r. wynosi:

2 000 000 euro x 4,6091 zł/euro = 9 218 200 zł

Zatem jeżeli przychody za 2023 r. wyniosły co najmniej 9 218 200 zł przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2024.

Planowany limit prowadzenia ksiąg rachunkowych na 2025 rok

Obecnie procedowany jest projekt zmiany ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, który zakłada zwiększenie limitu, od którego będzie obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Planowany limit z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2025 roku ma wynosić 2 500 000 euro, a więc byłby to wzrost o 25% obrotu ze sprzedaży, jaki w 2024 roku uzyskałby podatnik, aby być zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów