0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mały podatnik PIT - 2024

Wielkość tekstu:

Limit określający małych podatników dla celów podatku dochodowego określony jest w euro, dlatego też wartość ta w PLN uzależniona jest od średniego kursu euro z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku podatkowego. 

Mały podatnik PIT - limit w roku 2024

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o PIT, limit określający małego podatnika ulega zmianie i wzrasta w stosunku do roku ubiegłego. Od 2024 roku małym podatnikiem jest podatnik, którego przychód ze sprzedaży w poprzednim roku (wraz z kwotą VAT należnego w przypadku czynnego podatnika VAT) nie przekroczył wartość 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki.

W przypadku przedsiębiorstwa w spadku, należy uwzględnić także wartość przychodu ze sprzedaży uzyskanej u zmarłego podatnika. 

Przeliczenia kwot należy dokonać zgodnie ze średnim kursem NBP ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego października 2023 roku. Uzyskaną wartość należy dodatkowo zaokrąglić do pełnych tysięcy.

W przeliczeniu na złotówki, limit 2 000 000 euro obowiązujący w 2024 roku wynosi odpowiednio:

2 000 000 x  4,6091 = 9 218 200 zł, czyli po zaokrągleniu: 9 218 000 zł. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów