0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brak zwolnienia od podatku wypłat dywidend i pożyczek partycypacyjnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dniu 14 kwietnia 2014 roku projekt zakładający nowelizację ustawy o PIT i CIT trafił do Sejmu. Składają się na niego opracowane już w 2013 roku inne dwa projekty:

  • ustawy o zmianie ustawy CIT i PIT, zawierający przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych (Controlled Foreign Corporation – CFC)

  • ustawy o zmianie ustawy CIT, ustawy PIT oraz niektórych innych ustaw.

Głównym celem zmian, jaki zakłada planowana nowelizacja, jest zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony państw stosujących mocno optymalizacyjne systemy podatkowe oraz przeciwdziałanie praktykom mającym na celu odraczanie - czy wręcz unikanie - opodatkowania. 

Dodatkowo wprowadzone zostaną modyfikacje doprecyzowujące i uszczelniające obecny stan regulacji podatkowych.

Wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku wypłat dywidend i pożyczek partycypacyjnych

Projektowana nowelizacja przepisów przewiduje m.in. wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku w przypadku wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej (tzw. pożyczka partycypacyjna). Służyć ma to przede wszystkim wyeliminowaniu możliwości “podwójnego nieopodatkowania” zysków, jakie spółki powiązane z siedzibą w państwie należącym do EOG przekazują polskim rezydentom.  

Ocena skutków finansowych wprowadzonych zmian nowelizacji ustaw o PIT i CIT

Szacuje się, że wprowadzenie wyłączenia z prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa wyżej, może spowodować wzrost dochodów sektora finansów publicznych w kwocie ok 15 mln zł. Przy określaniu tej zwyżki wzięto pod uwagę dane wynikające z informacji o wysokości dochodu uzyskanego przez podatników CIT, którzy nie mają miejsca siedziby ani zarządu na terenie Polski.

Badany okres objął lata 2009-2011. W wyliczeniach przyjęto, że pożyczki partycypacyjne stanowią 1% dochodów zwolnionych z opodatkowania z tytułu dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Wspomniana zmiana w ustawie o CIT jest jedną z wielu, jakie planuje rząd. Na uwagę zasługują również modyfikacje w kwestii:

1) wprowadzenia przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania dochodów

zagranicznych spółek kontrolowanych;

2) wprowadzenie zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych w spółce

europejskiej, spółdzielni europejskiej oraz zakładzie zagranicznym położonym na

terytorium RP;

3) jednoznaczne wskazanie sposobu określenia wartości przychodów i kosztów świadczeń

w naturze;

4) wprowadzenie rozwiązania polegającego na przesunięciu opodatkowania dochodu

z tytułu wniesienia przez m.in. uczelnie wyższe, instytuty badawcze, a także osoby

fizyczne (twórcy innowacyjni) do spółki wkładu niepieniężnego w postaci własności

intelektualnej (np. patentu, praw autorskich, know-how) na okres 5 lat od dnia objęcia

w ten sposób udziałów (akcji);

5) doprecyzowanie przepisów dotyczących niepodzielonego zysku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów