0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odroczenie opodatkowania dochodu w ujęciu ustawy o PIT i CIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej Prezesa Rady Ministrów przyjęto projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wśród planowanych modyfikacji znalazły się założenia dotyczące zasad odraczania opodatkowania dochodu z tytułu wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci własności intelektualnej przez instytucje naukowe.

Rozwój współpracy przedsiębiorstw z uczelniami

Zmiana przepisów w kwestii odroczenia opodatkowania będzie dotyczyła przedsiębiorców zarówno podlegających Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i osób fizycznych. Celem założeń jest stworzenie pewnego impulsu mającego wpływ na rozwój współpracy podmiotów gospodarczych z jednostkami naukowymi.

Dotychczasowe reformy nauki i szkolnictwa wyższego zapewniały jedynie wsparcie w rozwoju grona młodych naukowców, procesów patentowania, czy też komercjalizacji (wdrożenia) wyników badań naukowych. Omawiana zmiana natomiast ma się przyczynić do stworzenia mechanizmu zachęcającego przedsiębiorców do intensywnej współpracy z środowiskiem naukowym, poprzez brak konieczności inwestowania przez nich środków własnych z wypracowanego zysku - przynajmniej w pierwszym okresie wdrożenia danego rozwiązania.

W obu ustawach o podatku dochodowym (PIT i CIT) zamierza się wprowadzić odroczenie opodatkowania dochodu uzyskanego z wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego, tj. patentów i innych praw w rozumieniu Ustawy o własności przemysłowej, praw autorskich, know-how, a także licencji. Innymi słowy, przewiduje się opodatkowanie przychodów z tytułu objęcia udziałów spółki za wkład niepieniężny, jednak stosując zasadę odroczenia na maksymalny okres do 5 lat od daty uzyskania danego przychodu. Wkład niepieniężny natomiast powinien stanowić komercjalizowaną własność intelektualną. Dotyczyć to będzie głównie wkładów dokonywanych przez uczelnie wyższe, PAN (Polską Akademię Nauk), instytuty badawcze, spółki z udziałem danych podmiotów, a nawet osoby fizyczne - twórców, artystów itp. Katalog własności intelektualnych i know-how będzie jednak ograniczony jedynie do tych pozycji, które mają największy potencjał innowacyjny.

Dobrowolne przekazanie 1% podatku CIT na rzecz instytucji naukowych

Oprócz powyżej zaprezentowanej zmiany planuje się również wprowadzenie mechanizmu dobrowolnego przekazania 1% podatku dochodowego od osób prawnych. Z uwagi na fakt, iż finansowanie strefy badawczo-rozwojowej ze środków pozabudżetowych wynosi tylko 30% (znacznie mniej niż w innych krajach UE - gdzie wskaźnik ten wynosi średnio ponad 50%), to dane rozwiązanie może wywrzeć pozytywny wpływ na rozwój więzi pomiędzy podmiotami gospodarczymi a jednostkami naukowymi.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Można jednocześnie stwierdzić, iż zaprezentowane rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia zainteresowania przedsiębiorców w kwestii komercjalizacji wyników badań. Dzięki temu będą mogli nawiązywać współpracę z jednostkami badawczymi, których stosowane rozwiązania naukowe pokrywają się z zakresem ich działalności.

Zaproponowane zmiany spotkały się z akceptacją zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i instytucji naukowych. W związku z tym można się spodziewać zwiększonej współpracy pomiędzy danymi podmiotami wraz z wejściem przepisów w życie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów