0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych wejdzie w życie dopiero w 2014 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

25 października miała wejść w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych, jednakże zacznie ona obowiązywać prawdopodobnie dopiero od marca 2014 r. Jej celem jest wprowadzenie zmian odnośnie korzystania z opieki zdrowotnej za granicą.

Brak wdrożenia nowelizacji w 2013 r. jest spowodowany opóźnieniami w przygotowaniu projektu przez Ministerstwo Zdrowia. Pacjenci leczący się za granicą nie będą mogli do tego czasu korzystać z refundacji leczenia.

Zgodnie z wypowiedzią pani Zofii Wilczyńskiej, dyrektorki świętokrzyskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, do czasu wprowadzenia w życie projektu ustawy NFZ nie będzie mógł pokrywać kosztów leczenia Polaków przebywających za granicą

Odmienne zdanie ma prezes Fundacji Watch Health Care - Krzysztof Łanda. Posiada on ekspertyzy prawne, wskazujące na nadrzędność prawa unijnego nad prawem poszczególnych państw UE. W związku z tym uważa, że zaniedbanie ze strony resortu zdrowia nie może wykluczyć z refundacji leczenia polskich pacjentów za granicą.

 

Wilczyńska twierdzi jednak, iż przepisy dyrektywy transgranicznej są sformułowane w sposób niejasny, a więc istnieje możliwość doprecyzowania w przepisach krajowych każdego z państw członkowskich.

Jeżeli przepisy wejdą w życie, pacjenci będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów leczenia w innych państwach UE tylko w sytuacjach, gdy będą one dotyczyły świadczeń gwarantowanych w Polsce. Kwota zwrotu będzie równowartością sumy, jaką świadczeniobiorcy otrzymują od NFZ za podobne leczenie w kraju.

Unia Europejska chciała, aby państwa członkowskie dostosowały przepisy krajowe do dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej do 25 października. Dlatego też narzuca Polsce wdrożenie nowych przepisów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów