0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie składki ZUS dla etatowca prowadzącego działalność są obowiązkowe w 2024 r.?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Często zdarza się, że osoba zatrudniona na etacie decyduje się dodatkowo na założenie własnej działalności gospodarczej. W takim przypadku dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczeń a wówczas pojawia się kwestia dotycząca składek ZUS. Czy należy opłacać wszystkie składki zarówno z umowy o pracę, jak i działalności? Jeżeli nie, to których opłacać nie trzeba? Poniższy artykuł postara się rozwiać wszelkie wątpliwości jakimi są składki ZUS dla etatowca prowadzącego działalność.

Składki ZUS dla etatowca prowadzącego działalność 2024 r.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, co do zasady, zobligowany jest do regulowania składek na ubezpieczenie społeczne. Nie oznacza to jednak, że w przypadku zbiegu dwóch tytułów ubezpieczeniowych należy opłacać je w podwójnej wysokości. Jak wynika z obowiązujących przepisów, przedsiębiorca podlega w takiej sytuacji składkom społecznym ze stosunku pracy (obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia) pod warunkiem, że jego wynagrodzenie nie jest niższe od minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku, gdy z tytułu umowy o pracę przedsiębiorca będzie osiągał miesięczne oskładkowane wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalne wynagrodzenie w danym roku (w 2024 roku od stycznia do czerwca 4 242,00 zł, od lipca do grudnia 4 300,00 zł) to z tytułu prowadzonej działalności nie trzeba będzie opłacać żadnych obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Jednak nie jest zabronione by przedsiębiorca mógł przystąpić do ubezpieczeń społecznych na zasadzie dobrowolności. W takim wypadku nie ma znaczenia na jaki wymiar etatu zatrudniony jest przedsiębiorca oraz z ilu umów o prace będzie osiągał miesięczny przychód.

Nie jest określone, że wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalne musi pochodzić z jednego etatu lub że wymiar etatu musi być pełen. Liczy się więc suma wynagrodzenia oraz to czy w przeliczeniu na okres miesiąca pracownik otrzymuje wynagrodzenie równe lub wyższe niż minimalne wynagrodzenie, które stanowi podstawę do naliczenia składek społecznych.

Dopiero w sytuacji, gdy oskładkowane wynagrodzenie ze stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższe od kwot minimalnego wynagrodzenia odpowiedniego dla danego roku pracy, przedsiębiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

Również jeżeli przedsiębiorca zgodnie z umową o pracę zarabia powyżej minimalnego wynagrodzenia, to z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ZUS nie uiszcza się nawet wówczas, gdy podstawa wymiaru składek z etatu w danym miesiącu jest niższa od wynagrodzenia minimalnego. Przeliczeniu będzie podlegała podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pozostawania w stosunku pracy niższa od minimalnego wynagrodzenia, np. z powodu przebywania przez część miesiąca na zasiłku chorobowym lub rozpoczęcia pracy w trakcie miesiąca.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą i jednocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w okresie urlopu bezpłatnego ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności.

Składki ZUS dla etatowca prowadzącego działalność - wysokość

Etat i działalność a ubezpieczenie zdrowotne

Inaczej niż w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne wygląda sprawa ubezpieczenia zdrowotnego. Jest ono obowiązkowe i należy opłacać je z obu tytułów - zarówno z etatu jak i działalności gospodarczej. Od 2022 roku wysokość tej składki jest naliczana w zależności od formy opodatkowania wybranej przez przedsiębiorcę.

Składki ZUS dla etatowca prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego nie dają zbyt wielu możliwości manewru - składka zdrowotna zwykle jest obowiązkowa jest nawet w takim przypadku. Istnieje wyjątek od tej zasady , a dotyczy on m.in. osób, które spełniają jednocześnie trzy warunki:

  • jako formę opodatkowania wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
  • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tego jest nie wyższe niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w dniu pierwszego stycznia danego roku;
  • uzyskują dodatkowe przychody z tytułu działalności w wysokości nie wyższej niż 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku.

Deklaracje zgłoszeniowe ZUS w przypadku działalności i etatu

Jeżeli przedsiębiorca dopiero co zaczyna prowadzenie działalności gospodarczej, a jest już zatrudniony na umowę o pracę to, w celu dopełnienia formalności by prawidłowo wykazać składki, musi złożyć w ZUS-ie formularz ZUS ZZA. Ma na to 7 dni od daty rejestracji działalności. Złożenie tego formularza oznacza, że przedsiębiorca będzie podlegał wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku gdy praca na etacie została rozpoczęta w momencie gdy już była prowadzona działalność gospodarcza to w takim wypadku należy dokonać wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych na deklaracji ZUS ZWUA. Jednocześnie należy również złożyć deklarację ZUS ZZA rejestrującą do ubezpieczenia zdrowotnego.

Wygodne rozliczenia z ZUS w systemie księgowości online wFirma.pl

Rozliczenia z ZUS wcale nie muszą być uciążliwe, a prawidłowe wyliczenie składek nie musi spędzać przedsiębiorcy snu z powiek. Dzięki systemowi księgowości online wFirma.pl przedsiębiorca w łatwy sposób może ustawić schemat opłacania składek. Aby obliczyć składki ZUS dla etatowca prowadzącego działalność należy w pierwszej kolejności ustawić schemat opłacania składek w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OGÓLNE  jako "Tylko zdrowotne" lub odpowiednio w zależności od przysługującej ulgi "Tylko zdrowotne - 6-miesięczna ulga na start", "Tylko zdrowotne - 2-letni preferencyjny ZUS" lub "Tylko zdrowotne - Mały ZUS Plus".

Składki ZUS dla etatowca prowadzącego działalność w systemie wFirma

Dzięki temu podczas generowania deklaracji ZUS DRA w zakładce START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ system automatycznie obliczy wysokość składek i wypełni deklarację. 

Deklarację taką można przekazać bezpośrednio do ZUS korzystając z podpisów elektronicznych pracowników wFirma.pl. Wystarczy deklarację zaznaczyć, wybrać z paska WYŚLIJ DO ZUS » WYŚLIJ DO ZUS. Po pojawieniu się okna w zakładce PODPIS WFIRMA.PL wystarczy wybrać ZLEĆ DO PODPISU I WYSYŁKI.

Składki ZUS dla etatowca prowadzącego działalność - wysyłka deklaracji do ZUS

Deklarację wygenerowaną w systemie księgowości online przedsiębiorca może przekazać do ZUS bez konieczności posiadania elektronicznego podpisu czy wychodzenia z domu. Wystarczy prosta i szybka weryfikacja danych firmowych by móc cieszyć się pewną i bezpieczną elektroniczną wysyłką deklaracji ZUS DRA, a składki ZUS dla etatowca prowadzącego działalność nie będą już problemem.

Podsumowanie

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku, gdy dodatkowo wykonuje on pracę na etacie, obowiązkowe składki społeczne opłacane są tylko z tego tytułu, pod warunkiem, że otrzymuje on wynagrodzenie co najmniej minimalne. W tej sytuacji możliwe jest, by przedsiębiorca z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przystąpił do ubezpieczeń społecznych na zasadzie dobrowolności.

Najczęściej zadawane pytania

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów