Poradnik Przedsiębiorcy

Składki ZUS przy ryczałcie ewidencjonowanym

W przypadku ryczałtu przedsiębiorca ma prawo przy wyliczaniu podatku uwzględnić opłacone składki ZUS. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym przychód pomniejsza się o wartość opłaconych składek społecznych, natomiast sam podatek - o składki zdrowotne. Co jednak w przypadku, gdy przedsiębiorca nie osiągnął żadnych przychodów? Czy opłacone składki będzie można uwzględnić w kolejnym okresie?

Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne

W myśl art. 11 ust. 1 podatnik opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów wydatki określone w art. 26 ust. 1 PIT, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym. We wspomnianym artykule PIT mowa m.in o składkach społecznych, zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących. Jeżeli podatnik uzyskuje przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu, to odliczeń składek dokonuje proporcjonalnie od każdego rodzaju przychodu.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zgodnie z zapisem art. 13 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika w danym roku podatkowym. Kwota odliczenia nie może być wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Co ważne, zarówno składki społeczne jak i zdrowotne podlegają ujęciu w wyliczeniu podatku wyłącznie w roku podatkowym, w którym zostały opłacone.

Przykład 1.

Przedsiębiorca składki ZUS za grudzień 2018 r. zapłacił dnia 10 stycznia 2019 r. Oznacza to, że będą one stanowić pomniejszenie przychodu oraz podatku wyliczanego za styczeń 2019. Nie jest ważne zatem jakiego okresu składki dotyczą, a to kiedy zostały uregulowane.

Ustawa nie omawia wprost przypadku, kiedy w danym okresie składki ZUS zostały opłacone, a nie został osiągnięty żaden przychód. Należy zatem uznać, że składki podlegają wyłącznie rozliczeniu w danym roku. Jeżeli przychód nie zostanie osiągnięty np. w miesiącach od marca do czerwca, a dopiero w lipcu, to opłacone wcześniej składki należy uwzględnić w rozliczeniu za lipiec. W przypadku gdyby przedsiębiorca nie osiągnął przychodu od marca do grudnia - rozliczenie składek za ten okres byłoby możliwe dopiero w zeznaniu rocznym.