0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odmowy wypłaty zasiłku przez zwolnienie z ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Spora część przedsiębiorców może obecnie starać się o zwolnienie z uiszczenia należności względem ZUS. Aby jednak składki zostały umorzone, nie można ich opłacać. To z kolei okazuje się problematyczne przy staraniu się o dokumenty potwierdzające brak zaległości na koncie płatnika czy o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Przedsiębiorcy już dostali pierwsze odmowy wypłaty zasiłku przez zwolnienie z ZUS.

Zwolnienie z ZUS a świadczenia chorobowe

Przedsiębiorca, których chce korzystać ze świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, musi podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Tu bardzo ważne jest również terminowe opłacanie składek na to ubezpieczenie. Zapłata po ustawowo wyznaczonej dacie powoduje bowiem automatyczne wyrejestrowanie z ubezpieczenia chorobowego.

W związku z tym pojawiają się wątpliwości co do korzystania z nowej ulgi w opłacaniu składek polegającej na zwolnieniu z opłat przez 3 miesiące. Umorzeniu podlegają tylko składki nieopłacone. Czy w takiej sytuacji przedsiębiorcom grożą odmowy wypłaty zasiłku przez zwolnienie z ZUS? Taki stan rzeczy nie powinien mieć miejsca. Zostało to uregulowane w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 31zs osoby, które spełniają wszystkie warunki do uzyskania zwolnienia z ZUS oraz podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego zachowują prawo świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Składki społeczne tych osób uznaje się za opłacone.

Odmowy wypłaty zasiłku przez zwolnienie z ZUS– co jest ich powodem?

Przedsiębiorcy mimo wspomnianych regulacji dostają pisma z ZUS o odmowach przyznania świadczeń za czas choroby czy sprawowania opieki nad dzieckiem, z powodu nieopłacenia składek w terminie. Z drugiej strony jeśli składki opłacą, nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z ZUS, a więc sytuacja wydaje się nie mieć dobrego rozwiązania. Czym spowodowany jest ten problem? Prawdopodobnie chodzi o brak komunikacji między pracownikami ZUS. Na kontach płatników obecnie widnieją zaległości. Podania dotyczące umorzenia składek będą bowiem rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia złożenia deklaracji za ostatni miesiąc wskazany we wniosku. Oznacza to, że dopiero po złożeniu deklaracji za maj (jeśli maj jest ostatnim miesiącem wskazanym we wniosku) od 10 lub 15 czerwca ZUS będzie sprawdzał, komu zwolnienie przysługuje. Dopiero po rozpatrzeniu prośby płatnika okaże się, czy składki sfinansuje państwo, czy to przedsiębiorca będzie zobowiązany do ich opłacenia. Urzędnicy w placówkach wydają decyzje odmowne, a konsultanci z centrum obsługi klienta zapewniają, że świadczenia będą przyznawane, o ile podlegało się ubezpieczeniu chorobowemu na dzień 1 lutego.

Przez cały chaos i brak odpowiednich wytycznych odmowy wypłaty zasiłku przez zwolnienie z ZUS mogą być częstym zjawiskiem.

Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami a zwolnienie z ZUS

Płatnicy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia państwa dotyczącego opłaty składek, mogą mieć również problemy w przypadku starania się o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu. Skoro składki na ten moment nie zostały opłacone, to na koncie przedsiębiorcy będzie widniała zaległość, przez co ZUS nie poświadczy, że przedsiębiorca nie zalega z opłatą składek.

Płatnicy starający się o umorzenie składek mogą mieć wiele problemów z tego powodu. Wynikające z obecnej sytuacji absurdy budzą niepokój. Czekamy na odpowiedzi ZUS w tej sprawie. Na ten moment odmowy wypłaty zasiłku przez zwolnienie z ZUS są krzywdzące dla wielu osób.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów