0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot składek zapłaconych za marzec po złożeniu wniosku o zwolnienie z ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Część przedsiębiorców została uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z ZUS w połowie kwietnia, po upływie terminu płatności składek wynikających z deklaracji za marzec. W związku ze znowelizowanymi przepisami z 17 kwietnia rząd postanowił zrobić wyjątek i zwrócić należności, które zostały przekazane do ZUS. Jak ubiegać się o zwrot składek zapłaconych za marzec? Przeczytaj!

Komu przysługuje zwrot składek zapłaconych za marzec?

Przedsiębiorcy, którzy są uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek za miesiące od marca do maja, ale opłacili składki za marzec, mogą wystąpić o zwrot nadpłaconych środków. Taki przywilej przewidziano w tzw. Tarczy 2.0.

Prawo do zwrotu opłaconych składek mają zarówno samozatrudnieni, jak i firmy zatrudniające pracowników (od 1 do 49 ubezpieczonych). Nie ma tu znaczenia, czy zostali uprawnieni do tej ulgi 1 kwietnia czy dopiero 17 kwietnia po uchwaleniu nowych przepisów. Oznacza to, że wniosek może złożyć każdy płatnik, który nienależnie zapłacił składki za marzec. W przypadku samozatrudnionych oraz zakładów pracy zgłaszających do ubezpieczeń do 9 osób zostanie zwrócone 100% opłaconych składek. Firmom, które zatrudniają od 10 do 49 pracowników, ZUS odda jedynie 50% wpłaconej kwoty.

Jakich formalności dopełnić, aby otrzymać zwrot składek zapłaconych za marzec? 

ZUS nie będzie zwracał nadpłaconych środków automatycznie. Tu konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o zwrot nienależnie opłaconych składek. Dokument ten można złożyć w formie: 

  • papierowej na druku RZS-P, który należy złożyć w skrzynce na dokumenty w placówce ZUS lub wysłać pocztą,
  • elektronicznej na druku ZUS-EZS-P dostępnym na platformie PUE.

Bardzo ważne jest to, że aby dostać zwrot składek zapłaconych za marzec, wspomniany wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności składek za kwiecień, czyli maksymalnie

  • 11 maja (10 maja przypada w niedzielę) w przypadku osób opłacających składki wyłącznie za siebie,
  • 15 maja w przypadku firm opłacających składki za inne osoby.

Niezłożenie tego dokumentu lub przekazanie go do ZUS po terminie spowoduje utratę możliwości odzyskania nadpłaconych środków – zostaną rozliczone na poczet deklaracji za kwiecień. Należy pamiętać, aby nie płacić już składek za kwiecień i maj, ponieważ tu nie będzie już możliwości odzyskania nadpłaconych składek.

Firmy, które nienależnie opłaciły składki za marzec, mogą odzyskać nadpłacone kwoty, jednak muszą pamiętać, aby terminowo dokonać odpowiednich formalności. W przeciwnym wypadku zapłacone składki zostaną rozliczone na poczet przyszłej deklaracji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów