0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot składek zapłaconych za marzec po złożeniu wniosku o zwolnienie z ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Część przedsiębiorców została uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z ZUS w połowie kwietnia, po upływie terminu płatności składek wynikających z deklaracji za marzec. W związku ze znowelizowanymi przepisami z 17 kwietnia rząd postanowił zrobić wyjątek i zwrócić należności, które zostały przekazane do ZUS. Jak ubiegać się o zwrot składek zapłaconych za marzec? Przeczytaj!

Komu przysługuje zwrot składek zapłaconych za marzec?

Przedsiębiorcy, którzy są uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek za miesiące od marca do maja, ale opłacili składki za marzec, mogą wystąpić o zwrot nadpłaconych środków. Taki przywilej przewidziano w tzw. Tarczy 2.0.

Prawo do zwrotu opłaconych składek mają zarówno samozatrudnieni, jak i firmy zatrudniające pracowników (od 1 do 49 ubezpieczonych). Nie ma tu znaczenia, czy zostali uprawnieni do tej ulgi1 kwietnia czy dopiero 17 kwietnia po uchwaleniu nowych przepisów. Oznacza to, że wniosek może złożyć każdy płatnik, który nienależnie zapłacił składki za marzec. W przypadku samozatrudnionych oraz zakładów pracy zgłaszających do ubezpieczeń do 9 osób zostanie zwrócone 100% opłaconych składek. Firmom, które zatrudniają od 10 do 49 pracowników, ZUS odda jedynie 50% wpłaconej kwoty.

Jakich formalności dopełnić, aby otrzymać zwrot składek zapłaconych za marzec? 

ZUS nie będzie zwracał nadpłaconych środków automatycznie. Tu konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o zwrot nienależnie opłaconych składek. Dokument ten można złożyć w formie: 

  • papierowej na druku RZS-P, który należy złożyć w skrzynce na dokumenty w placówce ZUS lub wysłać pocztą,
  • elektronicznej na druku ZUS-EZS-P dostępnym na platformie PUE.

Bardzo ważne jest to, że aby dostać zwrot składek zapłaconych za marzec, wspomniany wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności składek za kwiecień, czyli maksymalnie

  • 11 maja (10 maja przypada w niedzielę) w przypadku osób opłacających składki wyłącznie za siebie,
  • 15 maja w przypadku firm opłacających składki za inne osoby.

Niezłożenie tego dokumentu lub przekazanie go do ZUS po terminie spowoduje utratę możliwości odzyskania nadpłaconych środków – zostaną rozliczone na poczet deklaracji za kwiecień. Należy pamiętać, aby nie płacić już składek za kwiecień i maj, ponieważ tu nie będzie już możliwości odzyskania nadpłaconych składek.

Firmy, które nienależnie opłaciły składki za marzec, mogą odzyskać nadpłacone kwoty, jednak muszą pamiętać, aby terminowo dokonać odpowiednich formalności. W przeciwnym wypadku zapłacone składki zostaną rozliczone na poczet przyszłej deklaracji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów