0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki maksymalne - 2018

Wielkość tekstu:

Prawo pozwala na dowolne formułowanie treści umowy, w związku z czym nie obowiązują również sztywne ramy co do wysokości ustalanych odsetek. Strony umowy muszą jednak pamiętać o tym, że aby ustalone w ten sposób odsetki nie były wyższe niż odsetki maksymalne.

Odsetki maksymalne - stawki na 2018

Odsetki maksymalneza opóźnieniekapitałowe
stawka roczna14%10%
podstawa prawnaart. 481 §21 K.C.art. 359 §2 1 K.C.

 Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie - 14 % 

Maksymalna wysokość odsetek kapitałowych wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych - 10 %  

Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych wierzycielowi należą się odsetki maksymalne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów