0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż bezrachunkowa - jak ją prawidłowo dokumentować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż bezrachunkowa związana jest z transakcją sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku gdy sprzedawca jest zwolniony z obowiązku ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży bezrachunkowej dotyczy zarówno przedsiębiorców zwolnionych z VAT, jak i czynnych podatników VAT.

Dokumentowanie sprzedaży w przypadku zwolnienia z VAT

W przypadku zwolnienia z VAT oraz zwolnienia z obowiązku ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej przedsiębiorca może dokumentować sprzedaż poprzez:

  • wystawianie i księgowanie codziennie dowodu księgowego,

  • prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz wprowadzanie przychodów w księdze przychodów i rozchodów raz na miesiąc.

Przy codziennym wystawianiu dowodu wewnętrznego należy pamiętać o dokonaniu zapisu, nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym, najlepiej na koniec każdego dnia. Obowiązuje to tych podatników, którzy sami prowadzą swoją księgowość.

W przypadku korzystania z usług biur rachunkowych, które przechowują księgę przychodów i rozchodów, istnieje możliwość dokonywania zapisów w formie jednego zapisu na koniec miesiąca. Dokonać tego należy do 20. dnia każdego kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Sprzedaż bezrachunkowa u podatnika VAT

Czynni podatnicy VAT również mogą skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Wraz z wejściem w życie nowego JPK_V7, oprócz prowadzenia dodatkowej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej podatnicy zobowiązani są do wykazywania takiej sprzedaży z dodatkowym oznaczeniem "WEW". Oznaczenie to ujmowane jest wyłącznie w części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

W przypadku czynnych podatników VAT, którzy dokonują sprzedaży o różnych stawkach VAT, w ewidencji powinny być one zaznaczone w celu późniejszego poprawnego wyliczenia wartości podatku VAT.

Należy również pamiętać, że w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej ujmowane są wyłącznie transakcje bez potwierdzenia jej zawarcia, nie są ujmowane transakcje potwierdzone paragonem czy fakturą.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej a sprzedaż wysyłkowa

W przypadku sprzedaży wysyłkowej, gdzie przychody otrzymywane są za pośrednictwem konta bankowego, dokumentem potwierdzającym przychód jest wyciąg bankowy. Z wyciągu bankowego powinno jednoznacznie wynikać, jaki przelew dotyczy jakiej transakcji. Jeśli nie jest to możliwe, konieczne staje się prowadzenie dziennej ewidencji sprzedaży w analogiczny sposób do sprzedaży stacjonarnej. Sprzedaż księgowana na podstawie wyciągu bankowego powinna zostać ujęta w rejestrze VAT sprzedaży zbiorczym wpisem na koniec każdego dnia (lub miesiąca - jeżeli księgowość prowadzi biuro rachunkowe) z dodatkowym oznaczeniem "WEW".

Co powinna zawierać ewidencja sprzedaży bezrachunkowej?

Ewidencja powinna zawierać:

  • numer kolejny w ewidencji,

  • datę sprzedaży,

  • dane dotyczące nabywcy,

  • wartość brutto,

  • podsumowanie wartości przychodu z danego dnia,

  • w przypadku czynnych podatników VAT rozróżnienie na stawki podatkowe.

Ewidencję należy zbroszurować oraz ponumerować jej karty. Przedsiębiorca nie ma obowiązku zgłaszania ewidencji do urzędu skarbowego, jednakże w czasie kontroli urzędnicy mają prawo do kontroli, czy ewidencja jest prowadzona w sposób terminowy.

Jest możliwe łączenie ewidencji tzw. uproszczonej VAT z ewidencją sprzedaży bezrachunkowej, która zawierać będzie sprzedaż narastającą w danym roku podatkowym, co daje przedsiębiorcy możliwość określenia momentu, w którym przekroczony zostanie limit zwolnienia z VAT. Jest to jednak dobrowolne.

Jak zaksięgować ewidencję sprzedaży bezrachunkowej?

W celu zaksięgowania ewidencji sprzedaży bezrachunkowej w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. W pojawiającym się oknie należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA, a następnie wprowadzić wartości na podstawie sporządzonej ewidencji. W podzakładce ZAAWANSOWANE należy jako RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 wybrać z listy opcję "WEW".

Sprzedaż bezrachunkowa a JPK V7

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów