0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłaty za informacje z KRS w 2017 r

Wielkość tekstu:

Pobranie odpisu, zaświadczenia czy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego wiąże się z koniecznością poniesienia określonej opłaty. Podstawą pobierania opłat w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek. Opłaty za odpisy, wyciągi i inne informacje z KRS w 2017 r, można dokonać w kasie sądu lub wnieść na właściwy rachunek bankowy. Jakie są opłaty za informacje z KRS w 2017 r.?

Rodzaj dokumentu

Wysokość opłaty

informacja z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 

5 zł

 

odpis pełny z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych

 

60 zł

odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z rejestru dłużników niewypłacalnych,

 

30 zł

wyciąg z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej dotyczący działu 1

za każdy kolejny dział

 
 

10 zł

5 zł

zaświadczenie z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z rejestru dłużników niewypłacalnych

 

15 zł

kopia dokumentu z elektronicznego katalogu dokumentów spółek

50 zł

 
Należy zaznaczyć, że w myśl art. 4 ust. 4a ustawy o KRS, pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS. Zatem odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z rejestru dłużników niewypłacalnych, można zastąpić bezpłatnym wydrukiem ze strony https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów