Poradnik Przedsiębiorcy

Peer-to-Peer – definicja, historia i wpływ na rozwój Internetu (cz. 1)

Przy okazji artykułu poświęconego historii powstania Internetu zwracaliśmy uwagę na potrzebę stworzenia takiej sieci, która wyeliminuje problem serwera głównego, będącego jednym urządzeniem. Obejście tej niedogodności było o tyle istotne w latach 60-tych XX wieku, że Amerykanie obawiali się III Wojny Światowej, a przy tym zniszczenia w wyniku działań wojennych urządzeń odpowiedzialnych za sterowanie pozostałymi komputerami. Sztukę tę udało się osiągnąć w 1969 roku wraz z powstaniem sieci ARPANET. Połączone w obrębie wspólnej sieci komputery umożliwiały wymianę informacji nawet wówczas, gdy jeden z nich przestał funkcjonować lub został odłączony od sieci.

Wówczas jeszcze dostęp do sieci ograniczony był tylko do rządu oraz uczelni wyższych. Już wtedy jednak zakładano, że możliwości oferowane przez sieć ARPANET umożliwią wymianę informacji i danych o niespotykanym dotąd zasięgu. Na początku lat 90-tych, a dokładniej od momentu rozwoju World Wide Web (WWW) okazało się, że wizje dotyczące swobody przepływu informacji nie będą tak proste jak pierwotnie zakładano. Co się w tamtym okresie zmieniło i w jaki sposób powstało P2P (peer-to-peer)? Odpowiedź zaprezentujemy w kolejnych punktach.

Peer-to-Peer – definicja

Peer-to-peer (P2P) to inaczej sieć równorzędna typu „każdy z każdym”. Oznacza to, że każdy węzeł sieci jest równoważny, a więc każdy komputer podłączony do tej sieci może zarówno wysyłać, jak i odbierać dane równorzędnie. Urządzenie połączone w sieci P2P może być jednocześnie serwerem i klientem, dzięki czemu możliwe jest równoległe pobieranie plików i udostępnianie ich innym komputerom podłączonym do tej samej sieci.

Zwracając szczególną uwagę na zaprezentowaną definicję, można zadać sobie pytanie, jaki był cel powstania sieci peer-to-peer, skoro podobna idea przyświecała twórcom już w latach 60-tych, przy okazji stworzenia wspomnianej już sieci ARPANET. Jak się okazuje, wszystkiemu winna okazała się komercjalizacją Internetu oraz otwarcie sieci na przedsiębiorstwa i instytucje prywatne, które ostatecznie zmieniły podejście do swobodnego przepływu informacji w sieci.

Powstanie i rozwój Peer-to-Peer

Wszystko zmieniło się wraz z początkiem lat 90-tych ubiegłego wieku. Internet zaczął rozwijać się w zawrotnym tempie, co doprowadziło do załamania się jego symetrii. Sytuację tę wykorzystały przedsiębiorstwa prywatne, które przejęły od rządów oraz uniwersytetów dystrybucję stałego łącza. Liczba zainteresowanych klientów oraz potrzeba niemałych inwestycji, na które nie mogły sobie pozwolić urzędy państwowe, błyskawicznie otworzyły furtkę prywatnym firmom, które – jak się wkrótce okazało – zaczęły dyktować własne warunki na rynku. Trudno się temu dziwić, skoro to właśnie przedsiębiorcy rozpoczęli inwestowanie w komputery o niespotykanej dotąd na rynku specyfikacji technicznych oraz w stałe łącza o dużej przepustowości, umożliwiające obsługę w sieci ruchu o wielkim stopniu natężenia.

Oczywiście wiązało się to z wysoką ceną,  na którą na początku funkcjonowania nie mogli sobie pozwolić przeciętni obywatele. Tak powstały łącza asymetryczne (ADSL), których popularność widoczna jest do dziś - większa prędkość pobierania (download) od prędkości wysyłania (upload).

Już w połowie lat 90-tych, kiedy to Internet uległ procesowi komercjalizacji, szybko stało się jasne, że społeczeństwo oczekuje od niego możliwości wymiany różnego rodzaju plików. Rzecz w tym, że już wtedy obowiązywały prawa autorskie. Twórcy serwisów internetowych nie mogli zatem umieszczać dowolnej treści w sieci, gdyż wystarczył jeden dowód i z nakazu sądu zamykano – niemało w tamtych czasach – portali. Na szczególnej popularności zyskała wówczas wymiana plików muzycznych za pośrednictwem sieci, co stało się jednym z głównych powodów do powstania sieci peer-to-peer.