Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

Naturalną rzeczą w okresie wakacyjnym są fale upałów. O ile jest to powód do radości dla osób przebywających na urlopach, o tyle dla tych, którzy pozostają w pracy, wysokie temperatury mogą okazać się bardzo uciążliwe. To, czy upalny dzień zostanie efektywnie wykorzystany przez pracowników, w dużej mierze zależy od ich szefa. Jakie są obowiązki pracodawcy w czasie upałów? Sprawdźmy!

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów - woda

W kontekście upałów bardzo ważnym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Zapis taki znajduje się w Kodeksie pracy, a dokładniej w jego art. 232. Nie jest to jednak jedyny akt prawny zwracający uwagę na ten obowiązek pracodawcy. Doprecyzowuje go bowiem Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

 

Pracodawco, zapamiętaj!
Osoby zatrudnione na otwartej przestrzeni powinny otrzymać napój od pracodawcy już przy temperaturze 25°C. W przypadku stanowisk pracy w zamkniętych pomieszczeniach obowiązek taki pojawia się, kiedy słupek rtęci przekroczy 28°C.

 

Co można rozumieć pod pojęciem “napoje”? Chodzi przede wszystkim o wodę. Pracodawca nie musi zamieniać się w kelnera i zbierać szczegółowych zamówień na soki lub napoje gazowane - wystarczy, że zatroszczy się o to, by jego pracownicy mieli dostęp do czystej wody pitnej. Co ważne, za brak napojów w pracy pracodawca nie może wypłacić swoim podwładnym ekwiwalentu. Jest to bowiem obowiązek wynikający również z przepisów BHP.

Jeżeli pracodawca odmówi dostarczenia wody, wówczas może mu grozić kara grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Dobra wola, a nie obowiązki pracodawcy w czasie upałów

W celu poprawienia wydajności swoich pracowników w czasie upałów pracodawcy często decydują się na zamontowanie w pomieszczeniu biurowym specjalnych klimatyzatorów, które utrzymują unormowaną temperaturę. Działanie takie nie należy do obowiązków przedsiębiorcy, jednak kiedy klimatyzator zostanie zamontowany, jego powinnością staje się właściwa troska o sprzęt. Należy go czyścić i odgrzybiać oraz monitorować jego działanie tak, by nie powodował przeciągów i nie szkodził zdrowiu pracowników (różnica między temperaturą w pomieszczeniu a na zewnątrz nie powinna być zbyt duża).

Jeżeli zakup klimatyzatora przekracza możliwości firmy, do przejawów troski o pracowników (ale nie obowiązków pracodawcy) w czasie upałów należy inwestycja w tańsze rozwiązania, jak np. wiatraki czy wentylatory. Ważne jest, by w czasie upałów w pomieszczeniach biurowych zamontowane zostały rolety i żaluzje - stanowią one dobrą izolację i sprawiają, że światło słoneczne nie odbija się od monitorów.