0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wynajem nieruchomości a stawka VAT - jaka powinna być zastosowana?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zagadnienie wynajem nieruchomości a stawka VAT jest często poruszane bowiem, przedsiębiorcy niezwykle często dokonują wynajmu różnych składników prowadzonej działalności. Przedmiotem wynajmu najczęściej są nieruchomości, a w ich przypadku problemem często staje się ustalenie prawidłowej stawki VAT.

Wynajem nieruchomości a stawka VAT - jak ją dobrać?

W celu określenia prawidłowej stawki VAT, jaką powinien stosować podatnik, wystawiając faktury VAT, należy sklasyfikować, pod jakim symbolem zostały one określone w Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług. Z zasady obowiązek prawidłowego sklasyfikowania towaru bądź usługi spoczywa pośrednio na zainteresowanym podatniku. Przy czym jeżeli ma on jakiekolwiek wątpliwości w zakresie klasyfikacji towarów, powinien wystąpić do Urzędu Statystycznego - Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź) z wnioskiem o ustalenie odpowiedniej klasyfikacji.

Należy tu podkreślić, że do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzielenia pomocy w zakwalifikowaniu wyrobów do poszczególnych grupowań PKWiU są upoważnione wyłącznie odpowiednie organy statystyczne.

Możliwe jest uzyskanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), czyli wnioskowanie o wydanie decyzji w sprawie zastosowania właściwej stawki VAT dla danego towaru lub usługi będącymi przedmiotem zapytania.

Możemy wyróżnić następujące stawki:

  1. stawka podatku VAT w wysokości 23% jest stawką podstawową, stosowaną w razie braku stawki preferencyjnej albo zwolnienia (stawki zwolnionej);
  2. stawka podatku w wysokości 8%;
  3. stawka VAT 5%;
  4. zwolnione z opodatkowania.

Wynajem lokalu na cele użytkowe a VAT

Jeśli dany towar (lub usługa) nie są wymienione w przepisach ustawy o VAT lub aktów wykonawczych – jako podlegające obniżonej stawce VAT lub zwolnieniu z opodatkowania – to przy ich sprzedaży należy zastosować stawkę podstawową.

Wynajem lokalu użytkowego na cele prowadzonej działalności gospodarczej podlega tym samym opodatkowaniu według stawki podstawowej 23%.

Krótkoterminowy wynajem a stawka VAT

Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 47 wymienione zostały usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 55 tj. usługi związane z zakwaterowaniem. Zatem w sytuacji, gdy usługa świadczona przez podatnika mieści się w grupowaniu: PKWiU 55, usługa ta podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Również w sytuacji gdy lokal jest wynajmowany w celu podnajmu na cele krótkoterminowego zakwaterowania, możliwe jest zastosowanie stawki 8%, co potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 września 2015 r., sygn. IBPP2/4512-509/15/JJ, gdzie czytamy: 

(...) usługę wynajmu przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, którego przedmiotem jest krótkotrwały wynajem apartamentów w celach mieszkaniowych, należy opodatkować 8% stawką podatku VAT – zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy – jeśli z umowy zawartej między stronami jednoznacznie wynika, że lokal mieszkalny będzie przeznaczany na cele mieszkaniowe w celu krótkotrwałego zakwaterowania (usługa sklasyfikowana wg PKWiU w grupowaniu 55) (…).

Wynajem mieszkania a zwolnienie z VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwolnione z podatku VAT są usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Nie jest tu istotne kto dokonuje wynajmu mieszkania, lecz na jakie cele.

Zwolnione od podatku mogą być również usługi podnajmu (o ile spełnione są standardowe warunki tego zwolnienia).

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 22 stycznia 2016 r., sygn. ILPP5/4512-1-301/15-2/WB, stwierdzając:

"(...) z uwagi na fakt, że przedmiotem planowanej usługi jest wynajem nieruchomości mieszkalnej na rzecz firmy, która następnie dalej wynajmuje przedmiotową nieruchomość wyłącznie na cele mieszkaniowe, spełnione są wymienione wyżej przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Okoliczności tej nie zmienia fakt, że najem dokonany jest na rzecz firmy prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek, dokonującej dalszego wynajmu tej nieruchomości. Istotny jest cel, na jaki lokale są wynajmowane przez Wnioskodawcę – wynajmowane są najemcy z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Tak więc w przypadku przedmiotowego wynajmu nieruchomości mieszkalnych wyłącznie na cele mieszkaniowe zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, o ile w umowie najmu najemca zobowiąże się do wykorzystywania wynajmowanych lokali mieszkalnych wyłącznie na cele mieszkaniowe (…)."

Wynajem mieszkania pracownikom firmy

Firmy często wynajmują mieszkania dla swoich pracowników, w sytuacji gdy wykonują oni pracę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy. Czasami również w celu „ściągnięcia” pracownika zapewnia mu się mieszkanie. W takich sytuacjach jeżeli pobyt jest krótkotrwały, należy zastosować stawkę 8%. Natomiast w sytuacji, gdy lokal wynajęty przez firmę służy celom mieszkaniowym, można zastosować zwolnienie, co potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 2 grudnia 2011 r., nr IPPP3/443-1234/11-2/JK, w którym możemy przeczytać: 

"(…) stwierdzić należy, że Wnioskodawca wynajmując lokal mieszkalny wyłącznie na cele mieszkaniowe, spółce prawa handlowego, w którym mieszkają zagraniczni pracownicy spółki realizuje wymienione wyżej przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Okoliczności tej nie zmienia fakt, iż najem dokonany jest na rzecz spółki prawa handlowego. Istotny jest bowiem cel, w jakim lokal mieszkalny jest wynajmowany przez Wnioskodawcę - wynajmowany jest najemcy z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Reasumując, w analizowanym stanie faktycznym, wynajem przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy (…)."

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów