0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Płatność ratalna a korekta VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakup ratalny jest popularnym zjawiskiem wśród przedsiębiorców. Jak go rozliczyć na gruncie VAT? Kiedy podatnik ma prawo do odliczenia VAT? Czy korekta VAT jest obowiązkowa przy uldze za złe długi? Zapraszamy do lektury.

Zakup ratalny a odliczenia VAT

W ustawie o VAT na próżno szukać odrębnych przepisów odnoszących się do zakupu ratalnego. Podatnik dokonuje odliczenia VAT na podstawie ogólnych zasad zawartych w art. 86 ust. 10 tego aktu prawnego:

 

Ustawa o VAT Art. 86 ust. 10

"Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy."

Ulga na złe długi - korekta VAT

Nieściągalne wierzytelności zostały omówione w art. 89a i 89b ustawy o VAT - ten ostatni artykuł wyczerpująco opisuje konsekwencje na gruncie VAT w kontekście podatku naliczonego. Jeśli dłużnik nie uiści należności, jaka wynika z faktury dokumentującej dostawę towarów lub realizację usług na terenie Polski, w terminie 150 dni od dnia minięcia terminu jej płatności (z umowy lub faktury), wówczas zobowiązany jest do korekty VAT odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury, w rozliczeniu za okres, w którym minął 150 dzień od daty upływu określonego terminu płatności.

Uwaga!

Dla dłużnika korekta VAT odliczonego podatku nie jest obowiązkowa, o ile uregulował on daną kwotę najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym minął 150 dzień od dnia upływu założonego terminu płatności długu.

W przypadku częściowego uregulowania długu w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności korekta VAT obejmować powinna tylko podatek naliczony, który przypada na nieuregulowaną część kwoty. Jeśli podatnik ureguluje należność po dokonaniu korekty VAT, może zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym uregulował należność, o kwotę podatku wcześniej skorygowanego. W kontekście częściowo uregulowanej należności - podatek naliczony można zwiększyć w odniesieniu do tej części.

Ulga na złe długi a zakup ratalny

Przy zakupie ratalnym ulga na złe długi może przysługiwać tylko wówczas, gdy minie 150 dni od terminu płatności konkretnej raty, a umowa zawarta między stronami zawiera ustalenia dotyczące ratalnego regulowania należności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów