0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydłużenie terminu sporządzenia dokumentacji cen transferowych a tarcza 2.0

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wejście w życie w dniu 2 marca 2020 roku przepisów dotyczących pierwszej tarczy antykryzysowej ucieszyło niektóre grupy przedsiębiorców. Jednak niektórzy zostali wykluczeni z pomocy jaką oferuje rząd w ramach walki ze skutkami jakie w obecnej sytuacji gospodarczej wywołuje epidemia koronawirusa. Dlatego też 31 marca 2020 roku został przyjęty projekt rozszerzający pierwotne założenia specustawy tarczy antykryzysowej. Przyjęte rozwiązania były jednak nadal niewystarczające! Dlatego rząd opracował projekt potocznie nazywanej tarczy antykryzysowej 2.0. Sprawdźmy, jakie jest ostateczne wydłużenie terminu sporządzenia dokumentacji cen transferowych!

Wydłużenie terminu sporządzenia dokumentacji cen transferowych dzięki tarczy antykryzysowej 1.0

Zgodnie z art. 31z ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych termin złożenia informacji o cenach transferowych dla podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 roku, a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 roku został wydłużony do 30 września 2020 roku. Przesunięcie tego terminu dotyczy podmiotów powiązanych które:

  • zobowiązane są do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub,
  • realizują transakcje kontrolowane określone w art. 23z pkt 1 ustawy o PIT lub w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT.

Wydłużenie terminu sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy wyłącznie podmiotów powiązanych których rok podatkowy był krótszy niż 12 miesięcy i kończył się przed 31 grudnia 2019 roku.

Jakie są założenia dotyczące terminu sporządzania dokumentacji cen transferowych w tarczy 2.0?

Projekt Tarczy antykryzysowej 2.0 nie przewiduje zmian wprowadzonych przez pierwszą tarczę. Co więcej, tarcza 2.0 rozszerza przepisy dotyczące terminów związanych dokumentacją cen transferowych. Zgodnie z art. 68 pkt 59 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 art. 31z tarczy antykryzysowej zostaje rozbudowany a mianowicie:

  • podmioty powiązane mogą złożyć do 30 września 2020 roku oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych,
  • podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną mogą do 31 grudnia 2020 roku dołączyć do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych sporządzoną za dany rok obrotowy. Dotyczy to podmiotów które należą do grupy podmiotów powiązanych
    • dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

    • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200.000.000 zł lub jej równowartość.

Nowe przepisy tarczy 2.0 również dotyczą podmiotów których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 roku, a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów