0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przedawniona karalność w prawie karno-skarbowym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedawnienie można nazwać inaczej upłynięciem terminu ważności. Dotyczy również czynów podlegających pod prawo karno-skarbowe. Po upływie określonego ustawowo czasu przedawnia się karalność wszystkich przestępstw i wykroczeń skarbowych. Pojęcia przedawnionej karalności nie należy mylić z pojęciem przedawnionej kary.

Termin przedawnienia

Upływ terminu ustania możliwości nałożenia kary zależy od wagi popełnionego czynu i wynosi:

  • 1 rok - dla wykroczeń skarbowych,
  • 5 lat - gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat,
  • 10 lat - gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.

Przedawnieniu ulegają wszystkie przestępstwa i wykroczenia skarbowe, nawet gdy dotyczą narażenia na uszczuplenie budżetu publicznego.

Przedłużenie terminu przedawnienia

Podstawowy termin przedawnienia może zostać wydłużony gdy przed upływem terminu przedawnienia zostało wszczęte postępowanie przeciwko sprawcy. Mówi o tym  art. 44 § 5 kodeksu karno-skarbowego. Karalność popełnionego przez przestępstwa skarbowego ustaje:

  • z upływem 2 lat - dla wykroczeń skarbowych,
  • z upływem 5 lat - dla przestępstw o 5-cio letnim okresie przedawnienia,
  • z upływem 10 lat - dla przestępstw o 10-cio letnim okresie przedawnienia,

od zakończenia okresu podstawowego przedawnienia.

Bieg przedawnienia

Termin biegu przedawnienia w stosunku do czynu (wykroczenia skarbowego czy przestępstwa)  który skutkował uszczupleniem należności publicznoprawnej rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności tej należności.

W przypadku należności celnej bieg przedawnienia rozpoczyna się z dniem, w którym powstał dług celny.

Natomiast jeżeli dokonanie przestępstwa skarbowego zależy od nastąpienia określonego w kodeksie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, w którym skutek nastąpił.

Po upływie określonego w kodeksie karno-skarbowym czasu od momentu popełnienia czynu niedozwolonego przepisami przestaje on podlegać karze. Przedawnienie określa właśnie tę datę, po upływie której nie organy skarbowe nie mogą już wszcząć postępowania karnego w stosunku do popełnionego przestępstwa czy wykroczenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów