0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rosną składki ZUS dla przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Początek nowego roku nie zawsze wróży przedsiębiorcom dobry nastrój, głównie z powodu podwyżek, jakie ich czekają. To, co cieszy pracowników, czyli wzrost płacy minimalnej, dla przedsiębiorców oznacza konieczność opłacania wyższych składek ZUS. Zmiany dotyczą zarówno nowych przedsiębiorców, którzy opłacają składki ZUS na zasadach preferencyjnych, jak i tych, których mały ZUS nie dotyczy.

Preferencyjne składki ZUS

Wzrost płacy minimalnej z 1750 zł brutto w roku 2015 do 1850 zł w roku 2016 spowodował podwyższenie składek preferencyjnych ZUS. Dlaczego? Ponieważ podstawę wyliczania składek społecznych dla nowych przedsiębiorców, którzy przez okres 24 miesięcy mogą korzystać z niższych stawek niż ogólnie obowiązujące, stanowi właśnie płaca minimalna - dokładnie 30% minimalnego wynagrodzenia.

To, jak zmieniły się minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach preferencyjnych, przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj ubezpieczenia

Wymiar naliczania

Wysokość składki w roku 2015 (podstawa 525 zł)

Wysokość składki w roku 2016 (podstawa 555 zł)

emerytalne

19,52%

102,48 zł

108,34 zł

rentowe

8%

42,00zł

44,40 zł

chorobowe - dobrowolne

2,45%

12,86 zł

13,60 zł

wypadkowe

1,8%

9,45 zł

9,99 zł

Składki ZUS - podstawa standardowa

Przy wyliczaniu składek społecznych ZUS dla przedsiębiorców, którzy opłacają je na zasadach ogólnych, podstawę wymiaru stanowi 60% przeciętnego, krajowego wynagrodzenia. Wymiar wynagrodzenia podawany jest na koniec roku w ustawie budżetowej. Jak ustalono, w 2016 roku wynosi ono 4055 zł. Podstawę wymiaru ogólnych składek społecznych ZUS stanowić będzie więc kwota 2433 zł. Oznacza to, że w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił jej wzrost o 57,60 zł

W tabeli przedstawiono porównanie podstawy wymiaru składek w 2015 i 2016 roku.


Rok

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Podstawa wymiaru składek (60%)

Suma składek na ubezpieczenie społeczne (łącznie z dobrowolnym ub. chorobowym)

2015

3959,00 zł

2375,40 zł

754,67 zł

2016

4055,00 zł

2433,00 zł

772,96 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 r. wynika z danych GUS, dotyczących przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 roku.  Bowiem 75% tego wynagrodzenia stanowi podstawę obliczania składki zdrowotnej.

Rok

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kwartale roku poprzedniego

Podstawa wymiaru składek (75%)

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne

2015

4139,42 zł

3104,57 zł

279,41 zł

2016

4280,80 zł

3210,60 zł

288,95 zł

Składki ZUS - podsumowanie

Na podstawie wyliczonych składek widzimy, że nowy przedsiębiorca w roku 2016 miesięcznie zapłaci zarówno za składki społeczne, jak i zdrowotne po ok. 10 zł więcej, czyli rocznie odprowadzi do ZUS-u więcej o ok. 240 zł niż w 2015 roku.

Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, którzy nie mają prawa do opłacania składek w preferencyjnej wysokości, wzrost podstawy wymiaru pociąga za sobą wzrost składek na ubezpieczenia społeczne o 18,29 zł miesięcznie. Łącznie ze zmianą wysokości składki zdrowotnej płatnicy muszą odprowadzić za siebie niecałe 350 zł więcej niż w roku poprzednim.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów