0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak ustalić kapitał początkowy? Wniosek do ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kapitał początkowy - zmiany

Zasady tego, jak wylicza się kapitał początkowy, zmieniły się wraz z wejściem w życie w zeszłym roku nowelizacji Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Modyfikacje swoim zasięgiem obejmują zarówno obecnych, jak i przyszłych emerytów - i obu grupom mogą przynieść korzyść.

Bywają przypadki, że okres wskazany na potrzeby zdefiniowania podstawy wysokości kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, a dana osoba pozostaje w ubezpieczeniu społecznym tylko przez jakiś wycinek roku. Mowa tu o kobietach przed 1 stycznia 1999 roku przebywających na urlopach wychowawczych oraz o osobach, które w trakcie roku zaczynały lub kończyły zatrudnienie.

Wniosek do ZUS - komu oblicza się kapitał początkowy?

Kapitał początkowy oblicza się ludziom urodzonym przed 31 grudnia 1948, opłacającym składki (albo za które opłacali składki płatnicy) przed 1 stycznia 1999 roku. Kapitał początkowy może być wyliczony również dla osób, które urodziły się przed 1 stycznia 1949 roku oraz dla zwolnionych ze służby - w przypadku gdy spełniają stosowne wymogi.

Wniosek do ZUS - kto może wnioskować o przeliczenie kapitału początkowego?

Wniosek o ustalenie kapitału początkowego ma prawo złożyć ubezpieczony, któremu już ten kapitał ustalono, a który chce go sprawdzić w związku ze zmienionymi przepisami. Jeśli ubezpieczony nie będzie o to wnioskował, ZUS ponownie przeliczy kapitał początkowy podczas wyliczania świadczenia emerytalnego.

Wniosek do ZUS - kiedy składać?

Wniosek do ZUS o ponowne obliczenie kapitału początkowego można składać w związku ze zmianą przepisów, a także dlatego, że uzyskało się nowe dokumenty, które wpływają na długość okresów składkowych (lub nieskładkowych) albo na samą wielkość podstawy wymiaru. Osoby z już ustaloną emeryturą, powinny szybko złożyć taki wniosek do ZUS. Terminem granicznym na wydanie decyzji jest 60 dni od dnia, w którym wyjaśniono ostatnią okoliczność konieczną do jej wydania, a wypłacenie świadczenia w nowej wysokości będzie miało miejsce nie wcześniej niż od dnia składania wniosku do ZUS. Czyli - szybsze złożenie wniosku do ZUS oznacza niższe straty materialne.

Wniosek do ZUS - jaka forma?

Do wyboru są dwa wyjścia - albo dowolnie wybrana forma, albo druk ZUS Kp-3, który można zdobyć w instytucjach ZUS lub na stronie WWW. Wniosek do ZUS należy złożyć osobiście w jednostce, w której ustalono kapitał początkowy, albo uczynić to za pomocą poczty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów