0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek dla przedsiębiorców - nowe zasady

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sama choroba czy macierzyństwo nie powoduje, że osobie prowadzącej działalność gospodarczą przysługuje takie świadczenie jak zasiłek. Obligatoryjnie otrzymują go pracownicy z tytułu stosunku pracy, którzy posiadają wymagany okres ubezpieczenia chorobowego. Sprawdź, kiedy możliwy do otrzymania jest zasiłek dla przedsiębiorców!

Zasiłek dla przedsiębiorców - kiedy przysługuje?

Przedsiębiorcy, podobnie jak osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie, nie są zobowiązani do opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe. Decyzja o opłacaniu składki chorobowej jest dobrowolna, jednakże to ona właśnie przesądza o tym, czy dana osoba otrzyma zasiłek chorobowy. Bowiem warunkiem wypłaty takiego świadczenia jest podleganie pod ubezpieczenie chorobowe.

Jaki jest okres wyczekiwania na zasiłek dla przedsiębiorców?

Należy liczyć się z faktem, że prawo do zasiłku nie przysługuje od razu po zarejestrowaniu się do ubezpieczenia chorobowego. Osoby, które dobrowolnie opłacają składki chorobowe prawo do zasiłku zyskują dopiero po 90 dniach nieprzerwanego podlegania pod to ubezpieczenie i terminowego opłacania składek.

Ważne!

Do puli 90 dni wliczane są poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, zarówno dobrowolnego, jak i obowiązkowego, pod warunkiem, że przerwa w ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni.

Są jednak odstępstwa od tej zasady. Zasiłek bez okresu wyczekiwania, w przypadku podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, dostaną:  

 • absolwenci szkół lub szkół wyższych, objęci ubezpieczeniem chorobowym lub którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,

 • osoby, których niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

 • posłowie i senatorzy, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Zasiłek dla przedsiębiorców a nieopłacenie składek w terminie

Przedsiębiorcy mają z góry ustalone terminy, w których należy opłacać składki:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – w przypadku jednostek i zakładów budżetowych, oraz gospodarstw pomocniczych;

 • do 10. dnia następnego miesiąca - w przypadku, gdy przedsiębiorca rozlicza wyłącznie siebie,

 • do 15. dnia następnego miesiąca - jeżeli zatrudniani są pracownicy.

Jeżeli termin opłacania składki nie zostanie dotrzymany, wówczas przedsiębiorca traci prawo do zasiłku chorobowego. Dzieje się tak mimo tego, że tytuł ubezpieczenia trwa nadal, a ustało jedynie ubezpieczenie chorobowe - wówczas zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres po ustaniu tego ubezpieczenia.

Jakie dokumenty przedsiębiorca musi wysłać do ZUS, aby otrzymać zasiłek dla przedsiębiorców?

Aby uzyskać zasiłek chorobowy, przedsiębiorca powinien dostarczyć do ZUS dwa dokumenty:

 • zwolnienie lekarskie ZUS ZLA o niezdolności do pracy,

 • formularz ZUS Z-3b.

Ważne!

Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć do ZUS w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia. Każdy dzień spóźnienia powoduje obniżenie wysokości kwoty zasiłku o 25%.

ZUS powinien wypłacić świadczenie w ciągu 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionych dokumentów.

Zasiłek dla przedsiębiorców - jak ustala się jego podstawę?

Postawę wymiaru zasiłku dla przedsiębiorcy stanowi przychód osiągnięty z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jako przychód należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Co za tym idzie, wysokość świadczenia również zależy od tego, od jakiej kwoty odprowadzane są składki.

Ważne!

Przedsiębiorca może pomniejszyć składki za czas choroby. Jednakże można tego dokonać wyłącznie w sytuacji, gdy składki opłacane są od standardowej podstawy. Gdy jest ona ustalana indywidualnie, osobie prowadzącej działalność nie przysługuje takie prawo do pomniejszenia składek poprzez złożenie korekty deklaracji.

Należy pamiętać, że wysokość zasiłku zależna jest również od sytuacji powodującej niezdolność do pracy. I tak za okres:

 • niezdolności powstałej w trakcie ciąży bądź spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy (lub z pracy) - przysługuje 100%,

 • choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - przedsiębiorca otrzymuje 80%,

 • pobytu w szpitalu - 70%.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów