0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców - 2011

Wielkość tekstu:

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej rozliczenia pieniężne przedsiębiorców, które związane są z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować powyższy obowiązek za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Limit rozliczeń pieniężnych przedsiębiorców dla poszczególnych miesięcy w 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

 

Miesiąc dokonania transakcji

Średni kurs NBP dla euro

Limit po przeliczeniu na PLN

Numer tabeli

Styczeń 2011

3,9603 zł

59.404,50 zł

z dnia 31-12-2010 r. tabela nr

255/A/NBP/2010

Luty 2011

3,9345 zł

59.017,50 zł

z dnia 31-01-2011 r. tabela nr

20/A/NBP/2011

Marzec 2011

3,9763 zł

59.644,50 zł

z dnia 28-02-2011 r. tabela nr

40/A/NBP/2011

Kwiecień 2011

4,0119 zł

60.178,50 zł

z dnia 31-03-2011 r. tabela nr

63/A/NBP/2011

Maj 2011

3,9376 zł

59.064 zł

z dnia 29-04-2011 r. tabela nr

83/A/NBP/2011

Czerwiec 2011

3,9569 zł

59.353,50 zł

z dnia 31-05-2011 r. tabela nr

104/A/NBP/2011

Lipiec 2011

3,9866 zł

59.799 zł

z dnia 30-06-2011 r. tabela nr

125/A/NBP/2011

Sierpień 2011

4,0125 zł

60.187,50 zł

z dnia 29-07-2011 r. tabela nr

146/A/NBP/2011

Wrzesień 2011

4,1445 zł

62.167,50 zł

z dnia 31-08-2011 r. tabela nr

168/A/NBP/2011

Październik 2011

4,4112 zł

66.168 zł

z dnia 30-09-2011 r. tabela nr

190/A/NBP/2011

Listopad 2011

4,3433 zł

65.149,50 zł

z dnia 31-10-2011 r. tabela nr

211/A/NBP/2011

Grudzień 2011

4,5494 zł

68.241 zł

z dnia 30-11-2011 r. tabela nr

231/A/NBP/2011

 

Warto zaznaczyć, że gdy wartość transakcji nie przekracza kwoty limitu (15.000 euro po przeliczeniu na złote), zapłata może mieć formę gotówkową.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów