0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców - 2013

Wielkość tekstu:

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej rozliczenia pieniężne przedsiębiorców, które związane są z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować powyższy obowiązek za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Limit rozliczeń pieniężnych przedsiębiorców dla poszczególnych miesięcy w 2013 roku przedstawia poniższa tabela.

 

Miesiąc dokonania transakcji

Średni kurs NBP dla euro

Limit po przeliczeniu na PLN

Numer tabeli

Styczeń 2013

4,0882 zł

61.323 zł

z dnia 31-12-2012 r.

252/A/NBP/2012

Luty 2013

4,187 zł

62.805 zł

z dnia 31-01-2013 r. tabela nr

22/A/NBP/2013

Marzec 2013

4,157 zł

62.355 zł

z dnia 28-02-2013 r. tabela nr

42/A/NBP/2013

Kwiecień 2013

4,1774 zł

62.661 zł

z dnia 29-03-2013 r. tabela nr

63/A/NBP/2013

Maj 2013

4,1429 zł

62.143,50 zł

z dnia 30-04-2013 r. tabela nr

84/A/NBP/2013

Czerwiec 2013

4,2902 zł

64.353 zł

z dnia 31-05-2013 r. tabela nr

104/A/NBP/2013

Lipiec 2013

4,3292 zł

64.938 zł

z dnia 28-06-2013 r. tabela nr

124/A/NBP/2013

Sierpień 2013

4,2427 zł

63.640,50 zł

z dnia 31-07-2013 r. tabela nr

147/A/NBP/2013

Wrzesień 2013

4,2654 zł

63.981 zł

z dnia 30-08-2013 r. tabela nr

168/A/NBP/2013

Październik 2013

4,2163 zł

63.244,50 zł

z dnia 30-09-2013 r. tabela nr

189/A/NBP/2013

Listopad 2013

4,1766 zł

62.649 zł

z dnia 31-10-2013 r. tabela nr

212/A/NBP/2013

Grudzień 2013

4,1998 zł

62.997 zł

z dnia 29-11-2013 r. tabela nr

231/A/NBP/2013

 

Warto zaznaczyć, że gdy wartość transakcji nie przekracza kwoty limitu (15.000 euro po przeliczeniu na złote), zapłata może mieć formę gotówkową.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów