0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców - 2012

Wielkość tekstu:

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej rozliczenia pieniężne przedsiębiorców, które związane są z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować powyższy obowiązek za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Limit rozliczeń pieniężnych przedsiębiorców dla poszczególnych miesięcy w 2012 roku przedstawia poniższa tabela.

 

Miesiąc dokonania transakcji

Średni kurs NBP dla euro

Limit po przeliczeniu na PLN

Numer tabeli

Styczeń 2012

4,4168 zł

66.252 zł

z dnia 30-12-2011 r. tabela nr

252/A/NBP/2011

Luty 2012

4,227 zł

63.405 zł

z dnia 31-01-2012 r. tabela nr

21/A/NBP/2012

Marzec 2012

4,1365 zł

62.047,50 zł

z dnia 29-02-2012 r. tabela nr

42/A/NBP/2012

Kwiecień 2012

4,1616 zł

62.424 zł

z dnia 30-03-2012 r. tabela nr

64/A/NBP/2012

Maj 2012

4,1721 zł

62.581,50 zł

z dnia 30-04-2012 r. tabela nr

84/A/NBP/2012

Czerwiec 2012

4,3889 zł

65.833,50 zł

z dnia 31-05-2012 r. tabela nr

105/A/NBP/2012

Lipiec 2012

4,2613 zł

63.919,50 zł

z dnia 29-06-2012 r. tabela nr

125/A/NBP/2012

Sierpień 2012

4,1086 zł

61.629 zł

z dnia 31-07-2012 r. tabela nr

147/A/NBP/2012

Wrzesień 2012

4,1838 zł

62.757 zł

z dnia 31-08-2012 r. tabela nr

169/A/NBP/2012

Październik 2012

4,1138 zł

61.707 zł

z dnia 28-09-2012 r. tabela nr

189/A/NBP/2012

Listopad 2012

4,1350 zł

62.025 zł

z dnia 31-10-2012 r. tabela nr

212/A/NBP/2012

Grudzień 2012

4,1064 zł

61.596 zł

z dnia 30-11-2012 r. tabela nr

233/A/NBP/2012

 

Warto zaznaczyć, że gdy wartość transakcji nie przekracza kwoty limitu (15.000 euro po przeliczeniu na złote), zapłata może mieć formę gotówkową.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów