0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców - 2014

Wielkość tekstu:

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej rozliczenia pieniężne przedsiębiorców, które związane są z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować powyższy obowiązek za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Limit rozliczeń pieniężnych przedsiębiorców dla poszczególnych miesięcy w 2014 roku przedstawia poniższa tabela.

 

Miesiąc dokonania transakcji

Średni kurs NBP dla euro

Limit po przeliczeniu na PLN

Numer tabeli

Styczeń 2014

4,1472 zł

62.208 zł

z dnia 31-12-2013 r. tabela nr

251/A/NBP/2013

Luty 2014

4,2368 zł

63.552 zł

z dnia 31-01-2014 r.  tabela nr

21/A/NBP/2014

Marzec 2014

4,1602 zł

62.403 zł

z dnia 28-02-2014 r.  tabela nr

41/A/NBP/2014

Kwiecień 2014

4,1713 zł

62.569,50 zł

z dnia 31-03-2014 r.  tabela nr

62/A/NBP/2014

Maj 2014

4,1994 zł

62.991 zł

z dnia 30-04-2014 r.  tabela nr

83/A/NBP/2014

Czerwiec 2014

4,1420 zł

62.130 zł

z dnia 30-05-2014 r.  tabela nr

104/A/NBP/2014

Lipiec 2014

4,1609 zł

62.413,50 zł

z dnia 30-06-2014 r.  tabela nr

124/A/NBP/2014

Sierpień 2014

4,1640 zł

62.460 zł

z dnia 31-07-2014 r.  tabela nr

147/A/NBP/2014

Wrzesień 2014

4,2129 zł

63.193,50 zł

z dnia 28-08-2014 r.  tabela nr

167/A/NBP/2014

Październik 2014

4,1755 zł

62.632,50 zł

z dnia 30-09-2014 r.  tabela nr

189/A/NBP/2014

Listopad 2014

4,2043

63.064,50 zł

z dnia 31-10-2014 r.  tabela nr

212/A/NBP/2014

Grudzień 2014

4,1814

62.721 zł

z dnia 28-11-2014 r.  tabela nr

231/A/NBP/2014

 

Warto zaznaczyć, że gdy wartość transakcji nie przekracza kwoty limitu (15.000 euro po przeliczeniu na złote), zapłata może mieć formę gotówkową.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów