0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozporządzenie w sprawie KPIR - zmiany od 1 stycznia 2020 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dniu 31 grudnia 2019 roku MF opublikowało nowe rozporządzenie w sprawie KPIR, którego postanowienia weszły w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Rozporządzenie w sprawie KPIR - ważne zmiany 

Obecny projekt w porównaniu do dotychczasowego brzmienia zawiera następujące zmiany:

  • zakres przedmiotowy nowego rozporządzenia dostosowany został do obowiązującego od dnia 1 stycznia 2019 r. przepisu art. 24a ust. 7 ustawy PIT,

  • dostosowano brzmienie przepisu, w którym określone zostały przypadki (np. wiek czy stan zdrowia podatnika), w których można nie stosować określonych przepisów rozporządzenia np. zwolnienie z prowadzenia KPiR,

  • uwzględniono przedsiębiorstwo w spadku oraz spółkę cywilną osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, które , zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy PIT obowiązane są prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów,

  • zniesiono obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników, analogiczne jak ma to miejsce w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

Nowe rozporządzenie nie wprowadza zmian w dotychczasowym wzorze KPIR.

Finalnie Ustawodawca zrezygnował z jednej zmiany jaką zakładał projekt, a mianowicie nie wprowadził dodatkowego warunku do uznania księgi prowadzonej w systemie teleinformatycznym za prawidłową, tj. wykorzystywania programu komputerowego, za pomocą którego możliwe byłoby tworzenie elektronicznej postaci księgi zgodnej ze strukturą logiczną opublikowaną na BIP MF.

Nowe rozporządzenie zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które przestało obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 r..

Wnioski, o których mowa w § 7 dotychczasowego rozporządzenia w sprawie KPIR (już nieobowiązującego), dotyczące zwolnienia z obowiązku prowadzenia KPIR, złożone do dnia 31 grudnia 2019 r. są rozpatrywane w oparciu o przepisy dotychczasowe. Zwolnienia przyznane na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie KPIR zachowują moc przez okres, na jaki zostały przyznane.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów