0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zgłoszenie VAT-Z składane razem z wnioskiem CEIDG

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku likwidacji działalności przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić ten fakt, składając aktualizację wniosku CEIDG-1, jak również odrębnie zobligowany jest złożyć zgłoszenie VAT-Z, jeśli w ramach działalności był czynnym podatnikiem VAT. Już wkrótce to się zmieni i zgłoszenie VAT-Z będzie można dołączyć do wniosku CEIDG-1.

Likwidacja działalności a zgłoszenie VAT-Z

Przedsiębiorca, który podejmuje decyzję o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej, zobowiązany jest zgłosić ten fakt w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W tym celu składa się aktualizację wniosku CEIDG-1. Można to zrobić online za pośrednictwem rządowej strony lub bezpośrednio w urzędzie miasta i/lub gminy.

Przedsiębiorca, wypełniając wniosek CEIDG-1, ma możliwość wskazać, że wraz z nim dołączy druk w zakresie wyrejestrowania ze składek ZUS.

Dodatkowo obowiązkiem przedsiębiorców, którzy są podatnikami VAT, jest złożenie formularza VAT-Z, czyli zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Można je składać online lub papierowo we właściwym dla podatnika urzędzie.

Do końca 2022 roku zgłoszenie VAT-Z przedsiębiorcy składają odrębnie poza wnioskiem CEIDG-1.

Od kiedy zgłoszenie VAT-Z będzie można dołączać do wniosku CEIDG-1?

Zgodnie z projektem nowelizacji rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Finansów przedsiębiorcy będą mogli złożyć zgłoszenie VAT-Z wraz z wnioskiem CEIDG-1, czyli elektroniczne, już od 1 stycznia 2023 roku.

Wprowadzenie tego rozwiązania nie pozbawi jednak przedsiębiorców możliwości złożenia zgłoszenia VAT-Z odrębnie w formie elektronicznej lub papierowej bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym.

Warto również wspomnieć, że projekt rozporządzenia umożliwi autoryzację złożenia zgłoszenia VAT-Z za pośrednictwem profilu zaufanego oraz podpisu osobistego (e-dowód osobisty).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów