0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Likwidacja ewidencji wyposażenia od 1 stycznia 2020 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z wprowadzeniem nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Ministerstwo Finansów zlikwidowało obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia. Od 1 stycznia 2020 roku nie ma już obowiązku jej prowadzenia! Czy likwidacja ewidencji wyposażenia to jedyna zmiana wprowadzona poprzez nowe rozporządzenie w sprawie PKPiR? Sprawdź!

Czego dotyczy ewidencja wyposażenia?

Ewidencja wyposażenia obejmowała dotychczas składniki majątku, które nie były ujęte w ewidencji środków trwałych, gdy przewidywany okres ich używania w działalności gospodarczej był krótszy niż rok oraz ich wartość przekraczała 1500 zł (netto w przypadku podatników VAT czynnych lub brutto w przypadku zwolnionych z VAT).

Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia PKPiR znosi obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia, co obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku.

Nowe rozporządzenie w sprawie PKPiR wprowadza więcej zmian

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku zastępuje poprzednie rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 roku.

Oprócz likwidacji ewidencji wyposażenia nowe rozporządzenie w sprawie PKPiR wprowadza od 1 stycznia 2020 roku więcej zmian, w tym:

  • zniesienie obowiązku prowadzenie kart przychodów pracowników,
  • uwzględnienie przedsiębiorstwa w spadku oraz spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, jako podmioty obowiązane do prowadzenia PKPiR,
  • wprowadzenie dodatkowego warunku uznania PKPiR za prawidłowo prowadzoną elektronicznie - jeżeli program komputerowy wykorzystywany do prowadzenia PKPiR umożliwia tworzenie elektronicznej postaci księgi, zgodnej ze strukturą logiczną opublikowaną przez MF,
  • dostosowanie do zakresu ustawowego upoważnienia brzmienie przepisu, który określa przypadki, w jakich podatnicy obowiązani do prowadzenia PKPiR, mogą nie stosować określonych przepisów rozporządzenia (§ 4 nowego rozporządzenia; § 7 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r.).

Warto zwrócić uwagę, że nowe rozporządzenie nie zmienia obecnego wzoru PKPiR.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów