0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stawka ryczałtu za obsługę kurierską sprzedaży.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Stawka podatku dla kosztów wysyłki przy prowadzeniu działalności w zakresie handlu na zasadach ryczałtu

Podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czerpiący przychody z działalności usługowej w zakresie handlu (opodatkowanej stawką 3%) nie do końca wiedzą jaką stawkę zastosować przy pozycji obejmującej koszt wysyłki danego towaru, gdy chcą wyodrębnić ją jako osobną pozycję na dowodzie sprzedaży.

Organy podatkowe w odpowiedzi na pytania podatników wyjaśniły tę kwestię. Przyjęto, że koszt wysyłki towarów, których handlem zajmuje się ryczałtowiec i do których stosuje on stawkę podatku w wysokości 3%, także powinien być opodatkowany stawką 3%. Interpretacje podatkowe mówią, że jeżeli koszt dostarczenia towaru ponosi jego nabywca, to przychodem sprzedającego będzie całość kwoty jaką otrzyma od nabywcy z tytułu sprzedaży czyli kwota obejmująca zarówno cenę towaru jak i koszt wysyłki. Wskazane jest jednak by koszt sprzedaży, który ponosi nabywca towaru pokrywał się z wartością jaką na ten cel zapłacił sprzedawca. W takim przypadku koszty przesyłki pocztowej danego towaru będą traktowane jako cześć składowa kwoty jaka należy się z tytułu sprzedanego towaru.

Koszty ponoszone przez sprzedawcę w związku ze sprzedawanymi przez niego towarami nie są traktowane jako przedmiot odrębnej działalności w związku z czym, ich poniesienie ma wpływ na wysokość uzyskanego przez sprzedawcę przychodu. Powoduje to, że sprzedawca ma prawo obciążyć nabywcę kwotą należną za dany towar, która obejmuje również koszt jego dostarczenia do nabywcy. Aby dowód sprzedaży był bardziej czytelny sprzedawcy mogą wyodrębnić kwotę za przesyłkę i zapisać ją jako osobną pozycję. Obie wartości dotyczyć będą tego samego rodzaju czynności czyli sprzedaży towarów i w związku z tym opodatkowane będą tą samą stawką właściwą dla sprzedaży towarów, czyli w przypadku ryczałtowca 3%. Nie ma tutaj znaczenia czy sprzedaż będzie zapisana w dokumencie jako jedna zsumowana pozycja czy jako wyodrębnione kwoty towar i koszt przesyłki. Stawka podatku przy każdej z pozycji będzie wynosiła 3%.

Interpretacje indywidualne dotyczące problemu:

Interpretacja podatkowa nr 1

Interpretacja podatkowa nr 2

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów