0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Polisa na życie przedsiębiorcy a koszty

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak wiadomo w kosztach przedsiębiorca może ująć wszelkiego rodzaju wydatki, które spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych, który mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wydatek, aby mógł zostać ujęty w kosztach musi mieć związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy osiągniętym przychodem a poniesionym kosztem oraz nie może zostać wymieniony w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów określonym art. 23 ustawy o PIT.

Jak wynika z interpretacji podatkowych przedsiębiorca nie może tego wydatku zaklasyfikować do kosztów firmowych, gdyż jest on wydatkiem typowo osobistym. Potwierdzeniem tego stanowiska jest interpretacja indywidualna ILPB1/415-699/10-5/KŁ z dnia 10 września 2010 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu: “(...)wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie na życie osoby prowadzącej działalność gospodarczą mają charakter wydatków osobistych. Zatem ww. wydatki nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie są wydatkami ponoszonymi w celu powstania lub zwiększenia przychodu oraz zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodu. Brak ww. związku przyczynowo-skutkowego wyklucza możliwość zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.(...)”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów