0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Stopniowa likwidacja numeru REGON a Konstytucja biznesu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

30 kwietnia weszła w życie Konstytucja biznesu, zwana też nowym prawem dla przedsiębiorców. Wprowadza ona wiele nowych rozwiązań, a jednym z nich jest stopniowa likwidacja numeru REGON jako obowiązkowego numeru, którym należy posługiwać się w kontaktach z niektórymi urzędami.

Czym jest REGON i kiedy się go otrzymuje?

REGON to inaczej Rejestr Gospodarki Narodowej. Wpisywane są do niego osoby prowadzące działalność gospodarczą, jest więc on numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy.  Jeśli przedsiębiorca jest zarejestrowany w KRS lub w CEIDG, to numer REGON jest przyznawany automatycznie. Gdy podmioty nie figurują w powyższych ewidencjach, to zobowiązane są złożyć samodzielnie  wniosek o nadanie REGON.

Kiedy nastąpi likwidacja numeru REGON?

Do 30 kwietnia 2018 r. REGON był numerem obowiązkowym. Konstytucja biznesu stopniowo przechodzi do uznania NIP-u jako podstawowego numeru identyfikującego przedsiębiorcę.

Uregulowania dotyczące NIP-u jako numeru podstawowego odnajdziemy w art. 20 ustawy Prawo przedsiębiorców:

Art. 20 ust.1 ustawy Prawo przedsiębiorcy

Identyfikacja przedsiębiorcy w urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

W dalszych ustępach tego artykułu przeczytamy, że przedsiębiorca w pismach do urzędu i innych osób powinien wskazywać swój NIP, a zatem nie ma już obowiązku, aby podawał również REGON. Ponadto, przy załatwianiu spraw organ może żądać od przedsiębiorcy, dla celów identyfikacji, podania wyłącznie firmy przedsiębiorcy oraz NIP-u - tu również brak jest wzmianki o REGON-ie.

Zapisu o likwidacji REGON-u nie znajdziemy wprost w przepisach Konstytucji biznesu, lecz w ustawach nią nowelizowanych. Wprowadza się w nich zmiany, które polegają na zastąpieniu obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorcę wobec części urzędów numerem REGON na rzecz wyłącznie NIP-u.

Warto zauważyć, że w  ustawach zawarto regulację, która znosi obowiązek posługiwania się numerem REGON z niektórymi urzędami, co nie jest równoznaczne z likwidacją numeru REGON. A zatem można się nim posługiwać, lecz nie trzeba - w zakresie w jakim wskazano w Konstytucji biznesu, czyli w szczególności w kontaktach z urzędami, np. przy rejestracji firmy.

Zmiany te nie dotyczą jednak wszystkich ustaw - w dalszych przepisach ustawy Prawa przedsiębiorców odnajdziemy artykuł, który mówi, że przepisy Prawa przedsiębiorców nie naruszają postanowień innych ustaw. Oznacza to, że jeśli w innych ustawach, rozporządzeniach itd. nie odnotowano zapisu o braku obowiązku posługiwania się numerem REGON, czyli nie wykreślono tego słowa z konkretnych przepisów - numer REGON dla tych czynności jest obowiązkowy, np. przy prowadzeniu ksiąg wieczystych.

Dalsze zmiany w zakresie posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON będą przedmiotem kolejnych projektów ustaw.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów