Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Systemy motywowania pracowników, czyli jak zachęcić pracownika do efektywniejszej pracy

Sukces każdej firmy, która zatrudnia pracowników zależy w dużej mierze od ich zaangażowania i satysfakcji z wykonywanej pracy. Jasne jest, im bardziej pracownik jest zmobilizowany do działania, tym bardziej wydajny. Coraz częstszym rozwiązaniem, po które sięgają przedsiębiorcy są systemy motywacyjne dla pracowników, mające na celu poprawę ich samopoczucia oraz wynagradzanie za wykonywaną pracę. Dla pracodawcy może to nieść wiele korzyści w postaci zwiększenia zaangażowania w powierzone zadania.

Rodzaje systemów motywowania

Znaczenie systemów motywowania w firmach staje się bardzo ważnym czynnikiem docenianym przez zarządzających. Istnieje wiele sposobów, aby zwiększyć zaangażowanie pracownika w wykonywanie obowiązków. Najogólniej rzecz biorąc systemy motywowania dzielą się na finansowe i pozapłacowe. Do tych pierwszych należą przede wszystkim nagrody finansowe, czyli premie uznaniowe lub uzależnione od wyników pracy, czy podwyżki.

Ciekawostka: Wiele firm decyduje się na konkursowy system przyznawania dodatkowego wynagrodzenia. W praktyce wraz z początkiem roku ogłaszany jest konkurs (np. na najwyższe wyniki sprzedażowe) oraz zasady oceniania wyników. Na koniec roku menadżerowie dokonują rozstrzygnięcia, przyznając najlepszym dodatkową pensję lub nagrodę rzeczową.

Do pozapłacowych metod motywowania należą m.in. dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe, karnety do kin oraz klubów fitness, kursy języków obcych, wyjazdy integracyjne pracowników, zniżki na produkty firmy, bony świąteczne, czy obiady firmowe. Jednakże świadczenia te są skuteczne tylko wtedy, kiedy przedsiębiorca odpowiednio zakomunikuje pracownikom, że jest to dodatek do ich wynagrodzenia, a nie coś co się im “należy” jako pracownikom.

Tworzenie systemu motywowania

Najważniejszym zadaniem wspomnianego systemu jest to, że musi on rzeczywiście przynosić pracownikom korzyści. Należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj i czas wykonywanej przez nich pracy, aby nie okazało się, że nie mogą oni skorzystać z oferowanych dodatków. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których stworzenie systemu motywacji pracowników nie będzie łatwe, a koniecznym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy specjalisty. Dzięki dokładnemu rozpoznaniu środowiska pracy i specyfiki działalności, będzie on mógł dobrać optymalny system motywacji.

Zalety i korzyści systemów motywacji

Istnienie w przedsiębiorstwie systemów motywacji niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla samego pracodawcy. Pracobiorcy czerpią większą satysfakcję z pracy, zwiększając swoje zaangażowanie w powierzone im zadania. Uzyskując dodatkowe świadczenia finansowe, czy niefinansowe zwiększają swój wkład w rozwój przedsiębiorstwa, który obecnie jest tak ważny. Przyznawanie przez pracodawcę pewnych bonusów, może zmniejszyć rotację pracowników, jednocześnie wpływając na stabilność firmy. Takie działanie ociepla również wizerunek przedsiębiorstwa, jako przyjaznego i dbającego o swoich pracowników. Prawidłowe działanie systemów motywacyjnych zapewnia pracodawcę, że pracownicy nie odejdą z firmy do konkurencji, kuszącej jedynie wyższym wynagrodzeniem.