0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Karta EKUZ jako forma bezpłatnego ubezpieczenia na wakacjach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy można liczyć na opiekę medyczną podczas wakacji? Czy ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia może nieodpłatnie skorzystać z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innym kraju Unii Europejskiej? Co zapewnia karta EKUZ? Dowiedz się, czytając poniższy artykuł.

Co to jest karta EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) umożliwia korzystanie z powszechnego systemu ochrony zdrowia w krajach należących do Unii Europejskiej oraz EFTA - Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Wydawana jest osobom, które wyjeżdżają z Polski w celach turystycznych, odwiedzenia bliskich, podjęcia studiów lub pracy (w wyniku oddelegowania przez pracodawcę na okres wskazany na dokumencie A1/E101). Dzięki EKUZ możliwe jest pokrycie części kosztów opieki medycznej ponoszonych za granicą.

Uwaga!

Jeśli celem wyjazdu poza granice Polski jest leczenie planowane, karta EKUZ nie będzie dokumentem wystarczającym do uzyskania tego świadczenia.

Karta EKUZ - gdzie ją można wyrobić?

Kartę EKUZ można bezpłatnie wyrobić w delegaturze lub oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiąże się to jedynie z koniecznością wypełnienia wniosku, który można otrzymać na miejscu w NFZ lub pobrać ze strony internetowej Funduszu. Co do zasady wniosek powinien być składany zgodnie z miejscem zamieszkania, natomiast sama karta zazwyczaj jest wydawana tego samego dnia.

Uwaga!

Wniosek o wydanie karty EKUZ musi być podpisany osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę trzecią.

Na jakiej zasadzie działa karta EKUZ?

W ramach karty EKUZ zakres ubezpieczenia nie zależy od świadczeń zdrowotnych, jakie występują w Polsce, lecz przekłada się na standardy opieki finansowanej przez odwiedzany kraj UE/EFTA. Oznacza to, że przy korzystaniu z ubezpieczenia podczas urlopu za granicą należy się liczyć z koniecznością poniesienia dodatkowych (czasem dość wysokich) kosztów. Przykładowo w Hiszpanii z finansowania wyłączone jest leczenie stomatologiczne, zaś w Niemczech trzeba dopłacić za każdą dobę spędzoną w szpitalu.

Uwaga!

Posiadanie karty EKUZ nie uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych za darmo.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów