Poradnik Przedsiębiorcy

Ubezpieczenie zdrowotne osoby bezrobotnej

Jestem zarejestrowany jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy bez prawa do otrzymania zasiłku, czy w takim wypadku mam prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej?

Waldemar, Komorniki

 

Pod ubezpieczenie zdrowotne podlegają osoby bezrobotne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Bez znaczenia jest fakt, czy mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych, czy nie. Osoba bezrobotna zostaje zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez właściwy urząd pracy. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby bezrobotnej trwa od dnia uzyskania przez nią statusu bezrobotnego, a ustaje po upływie 30 dni od dnia utraty tego statusu.